Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Uspešne priče

Trag fondacija :: Uspešne priče :: Uspešne priče po regionima

Uspešne priče po regionima

Dispanzer za žene Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ dobio hidraulični ginekološki sto i adaptiranu ambulantu

Uspešne priče po regionima >> Vojvodina
U gradu Zrenjaninu 10% stanovnika čine žene sa različitim oblicima invaliditeta, među kojima je najveći broj onih koje imaju motorni invaliditet, problem sa hodom, a samim tim i penjanjem uz stepenice. Iako su redovni odlasci na ginekološke preglede uslov zaštite zdravlja svake žene, žene sa motorinim invaliditetom ne mogu da ostvare pravo na zaštitu reproduktivnog zdravlja pod jednakim uslovima kao žene bez invaliditeta, zbog nepristupačnost zrenjaninskog Dispanzera za žene koja je ustanova primarne zdravstvene zaštite, ali i nepostojanje hidraulične ginekološke stolice koja olakšava pregled žena sa motornim invaliditetom, ali se koristi i za lakše preglede trudnica i starijih žena. Osim ovih tehničko-tehnoloških prepreka, žene sa invalitidetom suočavaju se sa predrasudama koje postoje u vezi sa njihovim potrebama, a posebno u vezi sa seksualnošću i njihovim reproduktivnim zdravljem. Diskriminacija je još izraženija kod žena sa invaliditetom koje su iz višestruko diskriminisanih grupa, žene sa sela, socijalno ugrožene, Romkinje i slično.
 
Da bi uticale na rešenje ovog problema predstavnice Zrenjaninskog edukativnog centra uz podršku Trag fondacije kroz program Javno zastupanje u lokalnim zajednicama, započele su kampanju kojom su uticale na Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ da u godišnjem planu finansiranja Dispanzera za žene za 2015. godinu opredele sredstva za kupovinu hidrauličnog ginekološkog stola i adaptiraju jednu od prostorija u Dispanzeru za žene u ambulantu, u kojoj bi se obavljali pregledi.
 
Kampanju zastupanja osmislile su i realizovale kroz veliki broj uličnih akcija u kojima su pridobile podršku svojih sugrađana, dva okrugla stola sa predstavnicima institucija nadležnih za zdravstvenu zaštitu, predstavnicima lokalne samouprave i udruženja osoba sa invaliditetom, kao i uspešnu saradnju sa lokalnim medijma, posebno sa listom Zrenjanin i lokalnim televizijama KTV i Santos.
 
Zajedno sa ženama iz Udruženja paraplegičara Banata, povodom Međunarodnog dana žena, organizovale su uličnu akciju kićenja “prolećnog drveta” porukama upućenim direktorki Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“.


 
Ubrzo zatim organizovale su i okrugli sto “Dostupnost zdravstvene zaštite za žene sa invaliditetom” na kome su učestvovali načelnica Dispazera za žene Doma zdravlja, predsednik Saveta za rodnu ravnopravnost i koordinatorka za rodnu ravnopravnost. Tokom okruglog stola ukazano je na prepreke sa kojima se žene sa invaliditetom suočavaju pri redovnim ginekološkim pregledima.
 
Na početku tribine, koju su organizovale tokom juna na temu reproduktivnog zdravlja žena sa i bez invaliditeta, prikazale su i film “Vidljive” u kome žene sa invaliditetom govore o preprekama i problemima sa kojima se susreću pri ostvarivanju prava na samostalni život i dostupnost ginekoloških pregleda.
 
Osim toga redovno su organizovale sastanke sa direktorkom, pomoćnikom direktorke i načelnicom Dispanzera za žene Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, a ostvarile su i komunikaciju sa članovima Upravnog odbora Doma zdravlja. Sastale su se takođe i sa Gradonačelnikom Zrenjanina i predstavnicama ženske odborničke mreže Skupštine grada, i stekle njihovu podršku za kampanju. Na ovim sastancima razmatrana je i mogućnost da se od već opredeljenih sredstava za 2014.godinu, izdvoje sredstva za nabavku hidrauličnog stola. Posebnu podršku kampanji dale su predstavnice ženske odborničke mreže Skupštine grada, koje su se samoorganizovale i izdvojile deo sredstava za nabavku hidrauličnog stola.
 
Da bi problem učinile što vidljivijim, krajem jula predstavnice Zrenjaninskog edukativnog centra organizovale su još jednu uličnu akciju pod nazivom “Šetnja kroz moj otvoreni i pristupačni grad“, u kojoj su obišle sve institucije u centru grada i ukazale na pristupačnost najvažnijih institucija grada za osobe sa invaliditetom.

 
Sredinom septembra Dispanzer za žene Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ u Zrenjaninu, dobio je hidraulični ginekološki sto, u međuvremenu je adaptirana jedna prostorija koja će biti u funkciji ambulante namenjene za preglede žena sa invaliditeom u kojoj je postavljen hidraulični sto.


Kampanja Zrenjanskog edukativnog centra imala je još rezultata. Još u toku kampanje Dom zdravlja je izgradio pristupnu rampu čime je ženama sa invaliditetom koje dolaze na ginekološke preglede omogućen pristup Dispanzeru za žene.

 

 
 

<< nazad

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator