Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Vesti

Trag fondacija :: Vesti :: Vesti 2015

Vesti 2015

Inicijativa javnog zagovaranja udruženja Amity – primer dobre prakse iz Srbije

Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE) u poslednjem izdanju Policy Brief-a (br. 16, avgust 2015)  objavila je kao primer dobre prakse javnog zagovaranja inicijativu Udruženja građana "Snaga prijateljstva" - Amity iz Srbije, koja je bila podržana od Trag fondacije i USAID-a u okviru projekta Inicijativa za reformu socijalne zaštite. Posebno je naglašena važnost udruženja građana u zagovaranju zaštite i promocije ljudskih prava, kao i zagovaranje za razvoj strategija, politika i programa, na osnovu garantovanih ljudskih prava, a posebno osetljivih grupa kao sto su stare osobe sa demencijom.
 
Udruženje Amity zagovaralo je za prava starih osoba sa demencijom, odnosno uticalo je na grad Beograd da uvede inovativnu uslugu dnevnog boravka za stare koji pate od demencije. Tokom kampanje javnog zagovaranja Udruzenje Amity sprovelo je i istraživanje o potrebama starih osoba sa demencijom, Život bez sećanja, koje je pokazalo da čak 60% dementnih osoba ne koristi svoja garantovana prava na usluge na osnovu svoje bolesti.
 
 
Sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu grada Beograda, Udruzenje Amity uspelo je da postigne dogovor o pilotiranju usluge dnevnog boravka za stare koji pate od demencije u jednoj od opština u Beogradu, kako bi se kasnije radilo na uvođenju ove usluge u Strategiju razvoja socijalne zaštite i Odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite, i obezbedilo njeno trajno finansiranje.
 
Više o kampanji javnog zagovaranja udruženja Amity možete saznati na našoj stranici o Uspešnim pričama. 


<< Nazad

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator