Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Vesti

Trag fondacija :: Vesti :: Vesti 2015

Vesti 2015

Održana javna rasprava u okviru Nedelje parlamentarizma “Poreske olakšice - podsticaj razvoju filantropije i građanskog aktivizma u Srbiji”

Učesnici debate, koju je organizovala Trag fondacija, u okviru Nedelje parlamentarizma “Poreske olakšice - podsticaj razvoju filantropije i građanskog aktivizma u Srbiji”  saglasni su da organizovanje redovnih sastanaka i javnih slušanja sa Odborom za finansije, republički budžet i trošenje javnih finansija Narodne skupštine Republike Srbije kao i veća saradnja kroz redovne sastanke izmedju poslanika, kompanija i organizacija civilnog društva predstavljaju potrebne mehanizme za unapređenja poreskih olakšica za davanje u opštekorisne svrhe u Srbiji.

Javna debata je održana 19. oktobra 2015. godine u Narodnoj banci Srbije sa učešćem oko 40 učesnika/ca, narodnih poslanica i poslanika, predstavnika/ca kompanija i organizacija civilnog društva. Debata je bila posvećena jačanju dijaloga i saradnje između građana/ki i narodnih poslanika kroz unapređenje mehanizama za podsticanje davanja u opštekorisne svrhe u Srbiji.

Panelisti na javnoj debati su bili Veroljub Arsić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i trošenje javnih finansija, Nataša Vučković, narodna poslanica; Nenad Nešovanović, direktor, Poresko-pravno odeljenje, KPMG d.o.o. Beograd, Biljana Dakić Đorđević, izvršna direktorka Trag fondacije, Anica-Maja Boljević, izvšna direktorka fondacija fAKT iz Crne Gore i Nejtan Košel, fondacija Katalist. Moderator debate je bila Marija Mitrović iz Trag fondacije.

Tokom debate panelisti i učesnici su razgovarali o značaju poreskih olakšica za opštekorisne svrhe za građane/ke, državu, kompanije, zakonskim rešenjima i nedostatcima u implemenaticiji  mehanizmima za davanje za opštekorisne svrhe. Učesnici debate su diskutovali o mogućim mehanizmima saradnje poslanika i drugih aktera sa ciljem unapređenja propisa i prakse u ovoj oblasti.

Nataša Vučković i Veroljub Arsić su iz uloge narodnih poslanika ukazali na zakonske procedure donošenja propisa za davanja u opštekorisne svrhe kao i na moguće buduće mehanizme saradnje poslanika sa građanima u ovoj oblasti.  Direktor Poresko-pravnog odeljenja KPMG Nenad Nešovanović je istakao da u našem pravnom sistemu postoje samo poreska umanjenja za pravna lica u iznosu od 5 procenata od ukupnog prihoda. Nešovanović je kazao da stoji da svaka poreska olakšica znači manje prihoda za budžet, ali treba postaviti pitanje da li mi time suštinski pravimo osnov za bolju budućnost našeg društva.  

Nejtan Košel je izneo podatke o broju i iznosima donacija koji su prikupljeni u javnim filantropskim akcijama, gde je posebno istakao da su najveći donatori u Srbiji pojedinci sa 38 procenata svih donacija.

Anica Maja Boljević je prenela iskustva u pogledu poreskih olakšica za opštekorisne svrhe i upoznala je učesnika sa praksom u ovoj oblasti u Crnoj Gori. Ona je ukazala da odgovornost za unapređenje mehanizama za davanje snose poslanici ali i organizacije civilnog društva jer je njihova obaveza da brinu o interesima građana. 

Biljana Dakić Đorđević je ukazala na stvari koje treba uraditi u narednom periodu kako bi se podstakla davanja za opštekorisne svrhe u Srbiji. Pre svega potrebne su izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica kako bi se obezbedio jednak tretman pružalaca usluga socijalne zaštite (javne isntitucije i organizacije civilnog društva),  zatim donošenje mišljenja Ministarstva finansija kako bi se osigurala funkcionalna primena Zakona o porezu na dobit pravnih lica kao i izmena Zakona o porezu na dohodak građana kako bi se predvideo mehanizam za poreske olakšice za pojedince.

Učesnici/ce debate, nakon uvodnih obraćanja panelista, uključili su se u diskusiju kroz pitanja za paneliste ali i kroz svoje predloge za unapređenje ove oblasti. Trag fondacija će u narednom periodu nastaviti rad u ovoj oblasti u skladu za zaključcima ove debate. 


<< Nazad

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator