Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Uspešne priče

Trag fondacija :: Uspešne priče :: Uspešne priče po regionima

Uspešne priče po regionima

Održivo finansiranje usluge kućne brige i geronotološkog servisa u Malom Iđošu

Uspešne priče po regionima >> Vojvodina
Opština Mali Iđoš, koja je smeštena u centralnom delu Bačke u Vojvodini, jedna je od najnerazvijenijih opština u Srbiji. Više od 16% stanovništva čine stari (preko 65 godina), dok su 10% populacije osobe sa invaliditetom. Tokom 2010. godine opština Mali Iđoš je uvela inovativnu socijalnu uslugu za stare - kućnu negu koja uključuje geronto servis. Servis se sastoji od kućne i medicinske nege i pomoć oko teških poslova u kući. Ova usluga je važna u sva tri aspekta, jer preko 1000 domaćinstava u opštini su samačka domaćinstava, uglavnom staraca lošijeg zdravstvenog stanja, kojima je potrebna medicinska pomoć, pomoć oko održavanja lične higijene kao i čišćenje kuće, ali i pomoć pri čišćenju dvorišta, košenju trave, pripremi ogreva, čišćenju snega, prevozu do zdravstvenih i drugih institucija, na lekarske preglede ili u veće nabavke.
Ovakva podrška znatno olakšava život starih ljudi koji žive sami i štaviše, omogućava njihovu socijalizaciju i uključenost u život zajednice. 
 
Od uvođenja ove usluge, obezbeđivanje kontinuiranog finansiranja je predstavljalo izazov. Kako bi uticale na opštinu Mali Iđoš da obezbedi sigurno finansiranje ove usluge, članice Ženskog foruma Mali Iđoš  su započele javnu kampanju zagovaranja. Tokom kampanje su organizovale nekoliko sastanaka i okupljanja starih sa članovima opštine. Učestvovale su u gradskom festivalu (Dombofest), organizovale okrugle stolove i konferenciju, zabavne popodnevne programe za druženje korisnika i korisnica, kao i promociju Geronto usluge za stare u Malom Iđošu, uključujući i muzički i plesni program koji je izvelo Kulturno umetničko društvo Mali Iđoš zajedno sa učenicima osnovnih škola. Njihovi napori su urodili plodom.
 
Na javnom konkursu objavljenom početkom 2014. godine, dobile su donaciju iz lokalnog budžeta u iznosu od 1.200.000 dinara za ovu uslugu. Osim toga, uspele su da utiču na opštinu Mali Iđoš da izdvoji sredstva iz budžeta za 2015. godinu za istu namenu, i to u iznosu od 3.000.000 dinara.
 
Ženski forum Mali Iđoš upošljava 6 članica na pružanju usluge kućne nege i geronto servisa za 120 korisnika i korisnica.


 
Udruženje je ovaj projekat realizovalo uz podršku Trag fondacije, u okviru Inicijative za reformu socijalne zaštite  i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
 

<< nazad

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator