Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Uspešne priče

Trag fondacija :: Uspešne priče :: Uspešne priče po regionima

Uspešne priče po regionima

Pilot projekat dnevnog boravka za stare osobe koje pate od demencije u Beogradu

Uspešne priče po regionima >> Beograd
Kao najveći i najnaseljeniji grad u Srbiji, Beograd je grad koji se suočava sa dubokim demografskim problemima  i različitostima. Preko 16% stanovništva čine stari preko 65 godina, a mnogi od njih žive u centralnim gradskim opštinama. Grad ima mehanizme podrške za stare. Postoje 23 kluba, ali su dostupna samo starima koji nemaju ozbiljnijih medicinskih problema i mogu samostalno da funkcionišu. Sa druge strane, procenjeno je da 10% populacije starijih od 65 godina pati od demencije, tako da postoji nedostatak podrške kroz socijalne usluge za stare koji se suočavaju sa ovom bolešću.
 
Kada je započelo sa inicijativom javnog zagovaranja kako bi uticalo na grad Beograd da uvede inovativnu uslugu dnevnog boravka za stare koji pate od demencije, Udruženje građana "Snaga prijateljstva" - Amity je sprovelo istraživanje Život bez sećanja i neki od rezultata pokazuju da je svega 5% dementnih osoba mlađe od 65 godina a da svaka peta osoba živi sama. Značajni su i rezultati koji pokazuju da 60% dementnih osoba ne koristi svoja garantovana prava na usluge na osnovu svoje bolesti. Njihovi staratelji su obično članovi porodice. 80% srodnika smatra da bi uspostavljane usluge dnevnog boravka bila ogromna pomoć porodicama, i tri četvrtine njih je spremno da učestvuje u kofinansiranju ove usluge. Imajući ovo u vidu, Amity je započeo sa inicijativom zagovaranja, ali su se suočili sa velikim izazovima na samom početku inicijative.
 
U aprilu je prelazna uprava grada Beograda donela Odluku o amandmanima na Odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite za grad Beograd  i ukinula nekoliko postojećih usluga socijalne brige (kao što su svratište za decu ulice na teritoriji Beograda i lične asistente za osobe sa invaliditetom kao podrška samostalnom životu) a još neke socijalne beneficije su ukinute ili umanjene. Bez obzira na to, udruženje je dobilo veliku podršku za svoju inicijativu kroz organizovane javne događaje - proslavu svetskog dana Alchajmera i Međunarodnog dana Starih osoba, javne diskusije i konsultativne sastanke sa ekspertima, kao i predstavnicima relevantnih institucija i drugih organizacija civilnog društva iz svoje mreže za podršku.
 
Inicijativa je dobila i značajnu medijsku pažnju i o njoj su izveštavali i nacionalni mediji (Tanjug, B92, Ekapija, Radio Beograd itd.).
 
Amity je radio u bliskoj saradnju sa Gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu grada Beograda, naglašavajući važnost uvođenja ove usluge, i uspeli su da postignu dogovor sa sekretarijatom kako bi započeli da pronalaze sredstva za pilotiranje usluge dnevnog boravka za stare koji pate od demencije u Beogradu u jednoj od opština, kako bi se pronašle prostorije i osnovna sredstva za finansiranje usluge.
 
Udruženje je projekat realizovalo uz podršku Trag fondacije, u okviru Inicijative za reformu socijalne zaštite  i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). 

<< nazad

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator