Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Vesti

Trag fondacija :: Vesti :: Vesti 2015

Vesti 2015

Poziv za prijavljivanje inicijativa u okviru projekta ZASAD ZA BUDUĆNOST

Delta Holding i Delta Fondacija, u saradnji sa Trag fondacijom, raspisuju novi konkurs za podršku razvoju poljoprivrede u Srbiji kroz projekat „Zasad za budućnost“. Ukupno 18 miliona dinara biće donirano socijalnim preduzećima, putem javnog konkursa koji će biti otvoren od 23. novembra do 18. decembra 2015. godine.

Potencijalni aplikanti treba da budu socijalna preduzeća bez obzira na vrstu registracije (udruženja građana, zadruge i fondacije), registrovani na teritoriji Republike Srbije uz godinu dana iskustva u oblasti poljoprivrede.

Projekti sa kojima se potencijalni aplikanti prijavljuju treba da budu usmereni na unapređenje primarne i/ili sekundarne poljoprivredne proizvodnje u tri poljoprivrede oblasti: povrtarstvo, uzgoj svinja i voćarstvo. Primarna proizvodnja podrzumeva uzgoj svinja kao i voća i povrća na otvorenim poljima i/ili u plastenicima/staklenicima i obavezni plasman poljoprivrednih proizvoda radi sticanja prihoda i/ili profita koji će biti usmeren na rešavanje nekog od socijalnih problema lokalne društvene zajednice.  Pored primarne poljoprivredne proizvodnje aplikanti se mogu javiti sa idejama za pokretanje ili unapređenje sekundarne poljoprivredne proizvodnje (npr. proizvodnja ajvara, voćnih sokova, proizvodnja i plasman finalnih proizvoda od voća i povrća, itd). Posebno naglašavamo da je neophodno završiti projektne aktivnosti i ostvariti rezultate do 17. februara 2017. godine. 

Vrednost pojedinačnih grantova je od 240.000 do 1.800.000 dinara.  Projekti koji konkurišu treba da budu usmereni na razvoj poljoprivrede kroz uzgoj svinja, voćarstvo i povrtarstvo u primarnoj i sekundarnoj proizvodnji.

Rok za podnošenje projektnih ideja je  18. decembar 2015. godine do 16:00 h. Prijave podnete posle navedenog roka i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Poziv za prijavu sa uslovima konkursa i dokumenta neophodna za učešće na konkursu možete preuzeti na sledećim linkovima:

1.       Poziv za prijavu na konkurs „Zasad za budućnost“
2.       Formular za projekte
3.       Obrazac budžeta
4.       Biznis plan
5.       Najčešća pitanja

Projektne faze:
·         Info tribine – Delta Fondacija, u saradnji sa Trag fondacijom, na info tribinama koje će se održati 23. novembra 2015. u Beogradu, 24. novembra 2015. u Somboru,  25. novembra 2015. godine u Nišu i 26. novembra u Zaječaru, predstaviće nastavak projekta „Zasad za budućnost“. Po potrebi biće organizovane dodatne info tribine o čemu će aplikanti biti informisani putem sajta Delta Fondacije (http://www.deltafondacija.rs).
 
·         Podrška aplikantima – U toku trajanja konkursa potencijalnim aplikantima biće omogućeno da dobiju detaljnije informacije o konkursu i pomoć tokom apliciranja u okviru projekta „Zasad za budućnost”. Ukoliko budete imali dodatna pitanja, molimo vas da ih pošaljete na e-mail adresu zasadzabuducnost@deltaholding.rs ili zasadzabuducnost@tragfondacija.org sa subject-om: Pitanje, do 15. decembra 2015. godine ili da kontaktirate Vladimira Radojičića iz Trag fondacije putem telefona na broj 011/7839 467 (lokal 104). Rok za podnošenje projektnih ideja je  18. decembar 2015. godine do 16:00 h. 
 
·         Selekcija prijava i izbor finalista – Na osnovu svih pristiglih prijava Delta Fondacija i Trag fondacija će u skladu sa postavljenim kriterijumima izabrati uži krug aplikanata koji ulaze u dalju konkursnu proceduru. Izabrani aplikanti će biti posećeni u svojim zajednicama tokom januara 2016. godine od strane Delta Fondacije i Delta Agrara. Na osnovu terenskih poseta biće izabrano do 20 finalista koji će imati priliku da pred članovima/icama Komisije za odobravanje projekata brane svoje projektne ideje na javnom događaju početkom februara 2016. godine. 
 
·         Komisija za odobravanje projekata – Članovi/ce Komisije za odobravanje projekata doneće finalnu odluku o podršci najkvalitetnijih predloga projekata u prvoj polovini februara 2016. godine na posebnom organizovanom dvodnevnom javnom događaju u okviru projekta Zasad za budućnost. Finalnu odluku o odobravanju projektnih ideja članovi/ce Komisije doneće u skladu sa kriterijumima za procenjivanje prijava, kao i na osnovu javnih prezentacija finalista. Dobitnici grantova potpisaće ugovor o donaciji sa Delta Fondacijom sredinom februara 2016. godine.
 
·         Sprovođenje projektnih aktivnosti i izveštavanje – Nakon potpisanih ugovora i dogovorene dinamike i načina isplate (robne ili finansijske), dobitnici grantova kreću u sprovođenje projektnih aktivnosti. Tokom realizacije projekta sve podržane inicijative biće posećene od strane Delta Fondacije, Trag fondacije i stručnjaka Delta Agrara koji će podržanim inicijativama pružati stručnu podršku. Nakon završetka projektnih aktivnosti, podržane inicijative podnose narativni i finansijski izveštaj, kao i periodične izveštaje tokom trajanja projekta. Rok za završetak projektnih aktivnosti i ostvarenje projektnih rezultata je 17. februar 2017.godine.
 
Ovo je drugi put da Delta Fondacija kao korporativna fondacija Delta Holdinga sporovodi projekat „Zasad za budućnost“. U prvom ciklusu projekta grantove od ukupno 7,5 miliona dinara dobilo je šest najboljih projekata iz Smedereva, Šapca, Priboja, Užica, Zemuna i Surčina. Za manje od 6 meseci realizacije projekta dobitnici grantova su podigli zasade voća i povrća, u plastenicima i na otvorenom, i prošilrili su kapacitete farmi za uzgoj svinja. U okviru svojih socijalnih preduzeća ostvarili su značajne rezultate: zaposlili su i/ili radno angažovali 31 osobu iz kategorije socijalno ugroženog stanovništva (samohrane majke, žene na selu, izbeglice, osobe sa mentalnim teškoćama). Na svojim zasadima i farmama proizveli su više od 15.000 kg voća i povrća (paprika, paradajz, krastavac, šljiva, itd), 120 tovljenika i ostvarili su prihod od plasmana poljoprivrednih proizvoda u iznosu od preko 1.200.000,00 RSD.

Projekat „Zasad za budućnost“ ima za cilj da se kroz podršku socijalnim preduzećima unapredi postojeća primarna i/ili sekundarna poljoprivredna proizvodnja na više lokacija u Srbiji, poveća zaposlenost i smanji siromaštvo. Oblast poljoprivrede odabrana je jer je u sladu sa Strategijom društveno odgovornog poslovanja  Delta Holdinga.


<< Nazad

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator