Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Uspešne priče

Trag fondacija :: Uspešne priče :: Uspešne priče po regionima

Uspešne priče po regionima

Stvaranje preduslova za pružanje usluge stanovanja uz podršku u Subotici

Uspešne priče po regionima >> Vojvodina
Procenjeno je da u Subotici živi oko 15.000 osoba sa invaliditetom, odnosno oko 10% stanovništva. Organizacije civilnog društva koje pružaju podršku osobama sa invaliditetom u Subotici razvile su različite programe podrške, radionice ili dnevne boravke, ali još uvek nije razvijena usluga podrške samostalnom stanovanju uz asistanciju. Članovi porodica osoba sa invaliditetom su obično jedini staratelji, i kada oni nisu u mogućnosti da preuzmu ovu obavezu (usled starosti ili bolesti), osobe sa invaliditetom se uglavnom smeštaju u institucije. U ustanovama socijalne zaštite u Subotici je trenutno smešteno 17 dece i 346 odraslih osoba sa invaliditetom.
 
Imajući u vidu važnost deinstitucionalizacije i razvoja mehanizama podrške za samostalno stanovanje uz asistenciju, Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama „ZaJedno“ je započelo inicijativu javnog zagovaranja kako bi uticalo na grad Suboticu da obezbedi stambenu jedinicu, u kojoj bi se pružala usluga stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom. Osim lobiranja, udruženje je radilo na osnaživanju kapaciteta potencijalnih korisnika i korisnica ove usluge. Organizovali su 4 vikend boravka na Salašu, u okviru programa pripreme za samostalno stanovanju uz asistanciju za svoje korisnike i korisnice. Posle ovih vikenda, jedan roditelj je izjavio: "Hvala vam što se mi ukazali na to da sam zapravo razmazio svoje dete, tako da sad zna manje nego što je sposoban. Podstakli ste me da radim na nezavosnosti svog deteta, tako da može da bude spreman za život kad mene više ne bude bilo."
 
Udruženje je uspešno gradilo podršku i unutar zajednice. Učestvovavali su u zvaničnom programu proslave Dana Subotice, i organizovali su inkluzivni pozorišni performans i kreativnu radionicu, na Trgu slobode u Subotici.
Organizovali su i seminar za osobe sa invaliditetom, njihove roditelje, kao i predstavnike organizacija civilnog društva koje pružaju podršku osobama sa invaliditetom. Ovi događaji su privukli pažnju građana i poslali su poruku o jednakim mogućnostima i neophodnosti aktivnog života u zajednici za osobe sa invaliditetom.


 
Kao rezultat ove inicijative, udruženje je postiglo dogovor sa Gradskim većem grada Subotice, koje će obezbediti stambenu jedinicu od 80 kvadrata u Subotici za uslugu stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom.
 


Udruženje je projekat realizovalo uz podršku Trag fondacije, u okviru Inicijative za reformu socijalne zaštite  i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).


 
 
 
<< nazad

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator