Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Arhiva

Trag fondacija :: Arhiva :: Bolje je udvoje

Bolje je udvoje

(trenutno nije aktivan)

 

Programom Bolje je udvoje, podstakli smo udruženja građana na razvijanje i primenu modela Budi drugar/drugarica u Srbiji, kao vida volonterske podrške ugroženim grupama, pre svega deci i mladima sa invaliditetom, doprinoseći tako njihovoj inkluziji u društvo. Program je zasnovan na iskustvima iz Holandije i prenošenju uspešnog holandskog modela, a sprovodio se istovremeno u tri zemlje: Srbiji, Crnoj Gori i Ukrajini. Program je finansiran od strane Fondacije Skan i Kooperativa holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu (CNF CEE) iz Holandije.

Program se zasniva na podršci organizacijama civilnog društva da u svom radu primene holandski “buddy model“. Ovaj model nudi priliku ranjivim grupama (u ovom slučaju deci i mladima sa invaliditetom) da budu aktivno uključene u društvo. Može se primeniti u radu sa različitim ranjivim grupama, kao što su deca bez roditeljskog staranja, beskućnici, OSI i drugi, sa ciljem da se proširi njihova mreža društvenih kontakata. Sa druge strane, ovaj model doprinosi razvijanju volonterstva u lokalnim zajednicama, kao i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva za upravljanje volonterskim radom.


O programu Bolje je udvoje

Na osnovu prijava na konkurs odabrano je deset udruženja građana koja su sprovodila model Budi drugar/drugarica:
Odabrane organizacije su prethodno prošle trening koji su vodile holandske ekspertkinje. Trening je pored obuke za sprovođenje ovog modela imao za cilj i podsticanje saradnje među organizacijama iz različitih regiona u Srbiji, kao i njihovu međusobnu mentorsku podršku. 
Programom je obuhvaćeno 10 partnerskih organizacija civilnog društva kroz čije lokalne projekte je uključeno skoro 190 volontera, preko 170 korisnika i korisnica, a organizovano je preko 2 000 individualnih druženja i desetine grupnih aktivnosti. Organizacije su sprovodile volonterske programe u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kruševcu, Trsteniku, Valjevu, Obrenovcu i Novom Pazaru.
 
Program Bolje je udvoje, sa primerima dobre prakse organizacija civilnog društva u primeni modela, kao i stečena iskustva i znanja na primeni modela „budi drugar/drugarica” podelili smo sa drugima putem publikacije Bolje je udvoje. Ona se u velikoj meri zasniva na rezultatima analize sprovođenja programa Bolje je udvoje, realizovane u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, ali i na utiscima i svedočanstvima parova volontera i korisnika.
 
S obzirom na to da je program kreiran u saradnji sa kolegama iz Holandije i pozivanjem na iskustva iz Holandije, publikacija se dotiče i njegovog razvoja i primene u Holandiji.

Publikaciju možete otvoriti klikom na sliku:

Bolje je u dvoje.pdf
Sada svi imaju makar jednog prijatelja više


Ovde možete videti uspešne priče iz lokalnih zajednica u vezi sa programom Bolje je u dvoje.

Kampanja Budi drugar

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), uz podršku fondacije Skan i Kooperative holandskih fondacija za srednju i istočnu Evropu (CNF CEE) i u partnerstvu sa Volonterskim socijalnim servisom u okviru Mladih Istraživača Srbije, sproveo je kampanju Budi drugar, čiji je cilj promovisanje koncepta volontiranja među mladima, kao i veće socijalno uključivanje marginalizovanih grupa u sve segmente društva u Srbiji, posebno mladih i dece sa invaliditetom.

Kampanjom su se podsticali mladi ljude da putem pružanja volonterske podrške osobama sa invaliditetom budu humaniji, solidarniji i tolerantniji i da na taj način ličnim primerom pokažu da se društveni ambijent može menjati na bolje. Kampanja je dala doprinos razvoju koncepta volontiranja, većem socijalnom uključivanju marginalizovane dece i mladih, u sve segmente društva, kao i prevazilaženju poteškoća koje ove osobe imaju u svakodnevnom životu.

U okviru kampanje, organizovani su i javni časovi u srednjim školama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kruševcu i Valjevu, putem kojih se podsticalo uključivanje većeg broja mladih u organizovanje i obavljanje volontiranja. Organizovana je i ulična akcija u junu 2012. godine u Beogradu, na Adi Ciganliji, u kojoj su učestvovali volonteri, kao i osobe sa invaliditetom.

Galerije fotografija Budi drugar:


April 2012. 
Budi drugar!
April 2012. 
Budi drugar!
April 2012. 
Autor fotografija: Dragan Kujundžić
Budi drugar!
 
 
 
Film o primeni modela Budi drug/drugarica Udruženja za inkluziju osoba sa invaliditetom,
iz Temerina.

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator