Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Arhiva

Trag fondacija :: Arhiva :: Inicijativa za reformu socijalne zaštite

Inicijativa za reformu socijalne zaštite

U cilju podsticanja većeg učešća organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima socijalne zaštite u procesu reforme sistema socijalne zaštite u Srbiji, Trag fondacija je uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) sprovela program Inicijativa za reformu socijalne zaštite, tokom 2013. i 2014.godine.
 
Trag fondacija je kroz ovaj program pružila podršku organizacijama civilnog društva za inicijative koje su podstakle donosioce odluka na lokalnom nivou na saradnju u sprovođenju socijalnih usluga prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, koji je usvojen 2011.godine. Inicijativa za reformu socijalne zaštite istovremeno je doprinela afirmaciji organizacija civilnog društva kao pružaoca socijalnih usluga, deinstitucionalizaciji i decentralizaciji sistema socijalne zaštite u Srbiji prenoseći deo nadležnosti na lokalne samouprave.
 
Tokom Inicijative za reformu socijalne zaštite Trag fondacija je omogućila izgradnju kapaciteta za 24 predstavnika iz 12 organizacija civilnog društva u cilju unapređenja njihovih znanja iz oblasti reforme socijalne zaštite i socijalnih usluga, kao i veština u javnom zagovaranju i praćenju lokalnih politika socijalne zaštite. U ukupnom iznosu od USD 114.918,51 podržano je 11 organizacija civilnog društva u implementaciji kampanja javnog zagovaranja za efikasnije sprovođenje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou. Kampanje su realizovane u 9 lokalnih zajednica u Srbiji (Beogradu, Novom Bečeju, Arilju, Subotici, Babušnici, Požegi, Brusu, Zrenjaninu i Malom Iđošu).
 
Kampanje zastupanja u ovim lokalnim zajednicama uticale su na izradu lokalnih strategija i planova razvoja socijalne zaštite, izdvajanje sredstava za pružanje usluge pomoć u kući za stare, SOS telefon na jezicima nacinalnih manjina za žene žrtve nasilja, dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju, personalne asistenata za osobe sa invaliditetom, lične pratioce za decu sa invaliditeteom, kućnu nege i pomoć, obezbeđivanje uslova za samostalni život osoba sa invaliditetom kao i  uvođenje usluge pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i dnevnog centra za osobe starije od 65 godina sa demencijom.
 
U kampanjama javnog zagovaranja koje su uticale na unapređenje uslova za efikasnije pružanje socijalnih usluga za ranjive društvene grupe u 9 lokalnih zajednica aktivno je učestovalo više od 2.000 građana. Tri lokalne zajednice izdovojile su približno RSD 7,900,000 iz svojih lokalnih budžeta za finansiranje usluga socijalne zaštite (pomoć u kući za stare u udaljenim seoskim domaćinstvima u Babušnici, dnevni boravak za decu sa invaliditetom u Brusu i kućne nege i pomoći u kući i usluge seoskih domaćina u opštini Mali Iđoš). Osim toga, započeto je kreiranje uslova za pilotiranje usluge Dnevnog centra za osobe starije od 65 godina sa demencijom, i započeto je obezbeđivanje stambene jedinice za uspostavljanje usluge stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom.
 
Osim toga, u okviru programa sprovedeno je i Uporedno istraživanje lokalnih pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji koje je mapiralo pružaoce socijalnih usluga na lokalnom nivou u Srbiji i istaklo konkurentnost i inovativnost organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga. Neki do nalaza istraživanja govore da organizacije civilnog društva u Srbiji pružaju gotovo trećinu svih socijalnih usluga na lokalnom nivou i imaju visok potencijal za umrežavanje, donose inovativnost i proširuju sadržaj usluge, pioniri su u uvođenju novih usluga, usluge čine dostupnim marginalizovanim grupama u ruralnim oblastima.
 
Inicijativa za reformu socijalne zaštite privukla je interesovanje medija, koji su izveštavali kako o samom programu tako i o kampanjama javnog zagovaranja u lokalnim zajednicama u Srbiji, a neke od najznačajnijih medijskih objava bile su TV RTS 1 “Srbija danas”, Radio Beograd “Doživeti stotu”, TV B92 Info “Vodič za roditelje”, Tanjug “Težak položaj starih u zabačenim selima”, Blic “Beogradu neophodni dnevni centri za dementne”, Politika “Najteži bolesnici prepušteni porodicama”.

Ovde možete videti uspešne priče iz lokalnih zajednica, u vezi sa programom Inicijativa za reformu socijalne zaštite.  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator