Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Arhiva

Trag fondacija :: Arhiva :: Prikupljanje sredstava iz lokalnih izvora

Prikupljanje sredstava iz lokalnih izvora

 
Cilj programa započetog još 2004. godine je da podstakne novu i produbi postojeću saradnju organizacija civilnog društva sa preduzećima i kompanijama koje posluju u njihovoj sredini, ali i sa građanima, individualnim donatorima, odnosno da ove organizacije uputi na lokalne izvore finansiranja.

On je tokom sedam godina modifikovan u nekoliko navrata i kroz njega je ukupno podržana 51 organizacija, u iznosu od 141,900.22 evra.

BCIF je od 2005. godine otpočeo saradnju sa VIA fondacijom (sredstva su omogućena donacijom Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke) koristići metodologiju i iskustva češkog civilnog sektora u ostvarivanju dugoročnih partnerstava sa individualnim i korporativnim donatorima.

Podrška organizacijama se odvijala u dve faze. Prva faza je Mala škola fandrejzinga, koja je tokom 2010. godine obuhvatila tri modula treninga namenjenih sticanju znanja i veština za izradu strateškog plana i plana prikupljanja sredstava, zatim znanja iz upravljanja projektima, kao i veštine za prikupljanje sredstava od individualnih i korporativnih donatora.

Devet organizacija je od BCIF-a dobilo sredstva za tehničku podršku za dalje prikupljanje sredstava za projektnu ideju koju su razvili tokom procesa edukacije. U drugoj fazi programa (od januara 2011) organizacije testiraju svoja znanja i veštine stečene u Maloj školi fandrejzinga tako što realizuju aktivnosti prikupljanja sredstava u lokalnoj sredini. U toku ove faze BCIF im isplaćuje donaciju u visini iznosa koji su prikupili u lokalnoj zajednici.

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator