Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Arhiva

Trag fondacija :: Arhiva :: Socijalna tranzicija

Socijalna tranzicija (program trenutno nije aktivan)

Pronalaženje inovativnih i održivih načina za pružanje usluga onima kojima je pomoć preko potrebna u srži je programa Socijalne tranzicije koji je uz podršku Kooperative holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu (CNF CEE) sprovođen tokom 5 godina (od 2007. do 2012. godine).
 
Program socijalne tranzicije doprineo je razvoju i pružanju socijalnih usluga za osetljive društvene grupe, kao i građenju kapaciteta organizacija civilnog društva koje pružaju socijalne usluge. Od skoro 1.000 organizacija civilnog društva koje su tokom programa konkurisale za sredstva, u ukupnom iznosu od 1.600.000 evra kroz ovaj program podržali smo 97 projekata kojima su organizacije razvile alternativna rešenja i inovativne pristupe u razvoju socijalnih usluga za osetljive društvene grupe. Najveći deo sredstava bio je usmeren ka organizacijama koje pružaju podršku osobama sa invaliditetom (33 podržana projekta), zatim ženama (17 podržanih projekata) i mladima (13 podržanih projekata).

 

Tokom petogodišnje podrške kroz program Socijalne tranzicije zaživele su inovativne metodologije poput porodične konferencije za disfunkcionalne porodice, antistres terapije (joga) za žene lišene slobode, podrške roditeljima dece zavisnika od droge kroz model odgovornog roditeljstva i umetničkih radionica za osobe sa mentalnim teškoćama. Podršku smo pružili najraznovrsnijim organizacijama, koje rade sa ranjivim, i za institucije često nevidljivim grupama (LGBT, zavisnici od droga, deca koja žive na ulici, osobe obolele od raka kojima je potrebna palijativna nega), kao i onima koje u udaljenim i osiromašenim zajednicama pružaju osnovne usluge kao Dnevni boravak za decu sa invaliditetom, pomoć u kući starim licima i slično.

Uz našu podršku unapređenju kapaciteta organizacije civilnog društva osnažile su se i u razvijanju dijaloga sa donosiocima odluka i ostalim akterima na lokalnom i nacionalnom nivou, što je uvećalo i njihovu ulogu u procesu reforme sistema socijalne zaštite. Takođe, kroz ovaj program, uz našu podršku osnovana je mreža organizacija civilnog društva koje pružaju socijalne usluge za decu sa intelektualnim teškoćama - SLAP.


Ovde možete videti uspešne priče iz lokalnih zajednica, u vezi sa programom Socijalna tranzicija.Dokumentarni film o programu Socijalna tranzicija "Život izvan vidokruga"

Priča - Plava ptica


Priča - Resurs Centar


Priča - Krug


 

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator