Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Arhiva

Trag fondacija :: Arhiva :: Za održive i konkurentne socijalne usluge

Za održive i konkurentne socijalne usluge

U okviru programa Građansko društvo za budućnost, Trag je u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) sproveo program  Za održive i konkurentne socijalne usluge.  Cilj programa bio je da se doprinese drživosti socijalnih usluga koje organizacije civilnog drustva sprovode u Srbiji. U junu 2013.godine Trag je pozvao 19 organizacija koje su bile podrzane kroz ranije programe donacija, da se prijave sa idejama koje se odnose na jačanje kapaciteta organizacija za kvalitetno sprovođenje usluge kao i na aktivnosti koje će doprineti dugoročnom finansiranju i održivosti usluge (kroz ugovaranje usluga sa lokalnom samoupravom, komercijalizaciju i/ili preduzetničke aktivnosti). Od 9 prijavljenih projekata odabrano je 6, koji su dobili tehničku podršku za organizovanje kampanje za prikupljanje sredstava. Ukupan iznos donacija za tehnicku podrsku iznosio je 1.583.310 dinara a podržane su sledeći projekti:
 
Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju “Naša kuća”, Beograd-podizanje kapaciteta udruženja za proširivanje usluge „Kuhinja na točkovima“ i radno angažovanje mladih sa invaliditetom na pripremi, pakovanju, raznošenju i prodaji obroka u okviru  usluge kao vid obuke za samostalni život;
 
Udruženje Optimist, Bosilegradza program ekonomskog osnaživanja 15 socijalno ugroženih porodica Bosilegrada i stvaranje mehanizma za održivost poljoprivrednih biznisa zaukupno 35 porodica koje su korisnici aktuelnih programa udruženja.
 
Udruženje „Na pola puta“, Pančevo- za unapređenje kvaliteta usluge stanovanje uz podršku (profesionalno usavršavanje zaposlenih o funkcionalno opremanje prostora) neophodno za dobijanje licence za rad a samim tim i za dobijanje akreditacije za pružanje usluge.
 
Asocijacija DUGA, Šabac- za unapređenje zdravstveno socijalnih usluga za LGBT populaciju koje Asocijacija pruža kao i uspostavljanje održivosti usluga kroz razvijanje preduzetničkih aktivnosti –osnivanje hostela u Šapcu.
 
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava, Novi Pazar-jačanje kapaciteta Socijalne zadruge osnovane sa ciljem da se poveća socijalna uključenost nezaposlenih žena I njihovih porodica kroz izgradnju njihovih veština i znanja u ručnoj izradi tkanina od vune.
 
NVO Atina, Beograd-uspostavljanje okvira za održivo dugoročno finansiranje aktivnosti direktne asistencije zrtvama trgovine ljudima u Srbiji kroz akreditaciju i pilotiranje programa za obuku zaposlenih u sistemu socijalne zaštite.
 
Svih šest podržanih organizacija su, uz finansijsku i konsultativnu pomoć Traga, sprovele kampanje za prikupljanje sredstava u zajednicama u kojima deluju, a Trag je taj iznos udvostručio.
Sve organizacije su dobile podršku od pojedinaca, udruženja i lokalnih kompanija koristeći različite metode za prikupljanje sredstava, uključujuči aktivno i svoje korinisnike u kampanje. Ukupan iznos prikupljenih sredstava (u robi, uslugama i finansijskim sredstvima) iznosio je 69,107.36 dolara, a Trag je ovaj iznos udvostručio kroz “mečing donacije“.

Dve organizacije su prikupljena sredstva usmerile na poboljšanje organizacionih kapaciteta za profesionalno pružanje usluge i licenciranje: udruženje Na pola puta je dobilo licencu za pružanje usluge stanovanje uz podršku dok je NVO Atina u procesu akreditacije programa obuke Za socijalno uključivanje žrtava i prevencije trgovine ljudima.

Ostale četiri organizacije su iskoristile prikupljena sredstva za razvoj preduzetničkih aktivnosti koje pomažu oodrživost njihovog rada.
Asocijacija Duga otvorila je hostel u kome su zaposlene LGBT osobe, udruženje Optimist obezbedilo je zapošljavanje i stabilne prihode za socijalno ugrožene porodice u Bosilegradu kroz stakleničku proizvodnju voća i povrća, a udruženje Naša kuća otvorilo je renoviranu i potpuno opremljenu kuhinju za pripremu i distribuciju obroka za socijalno ugrožene, putem servisa Kuhinja na točkovima. 
  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator