Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Arhiva

Trag fondacija :: Arhiva :: Zelena lista Srbije

Zelena lista Srbije

 

Zelena lista Srbije je razvojni program BCIF-a, pokrenut u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i uz finansijsku podršku USAID-a. Program je predviđen za organizacije koje u svom delovanju imaju za cilj očuvanje i zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Cilj programa je podrška, razvoj i povezivanje lokalnih ekoloških organizacija  koje bi, kao ravnopravni partneri, zajedno sa drugim akterima u zajednici, radile na poboljšanju održivog razvoja u Srbiji. 

Članice Zelene Liste Srbije su ekološke organizacije koje u svom fokusu imaju reciklažu, biodiverzitet, edukaciju mladih iz oblasti zaštite životne sredine. 
BCIF pruža podršku ekološkim organizacijama kroz razmenu informacija i iskustava kroz mejling listu i organizovanje sastanaka. Pored toga, BCIF je pružio organizacijama potrebnu edukaciju za razradu plana aktivnosti usmerenom ka rešavanju ekoloških problema i planiranje zajedničkih akcija i kampanja iz oblasti zaštite životne sredine. 

Celokupni rad mreže Zelena Lista Srbije rezultirao je pokretanjem velikih ekoloških nacionalnih kampanja: Oplaneti se! Uklonimo deponije – tokom 2009. godine, za rešavanje problema odlaganja otpada u Srbiji, Oplaneti se! Recikliraj – posvećene reciklaži, tokom 2010. godine i nastavak kampanje Oplaneti se! Recikliraj – od novembra 2011 do februara 2013. godine -  usmeren ka unapređenju primarne selekcije otpada.

U dosadašnjim kampanjama Zelene liste Srbije učestvovalo je 16 lokalnih organizacija, članica mreže, koje su podržane u ukupnom iznosu od 147.000 evra.

www.oplanetise.com


Oplaneti se! Recikliraj (2011-13)

Mreža lokalnih ekoloških organizacija Zelena Lista Srbije i Zelena inicijativa  u okviru nove ekološke kampanje Oplaneti se! Recikliraj, realizacijom aktivosti usmerenih ka prikupljanju otpada, žele da povećaju učešće građana/ki, reciklažnih biznisa i lokalnih institucija u oblasti prikupljanja reciklažnih sirovina. 


Tokom realizacije akcija u 12 gradova u Srbiji prikupljeno je 74 tona plastike, papira, elektronskog i električnog otpada koji je otpremljen u reciklažna postrojenja. 

U okviru lokalnih akcija u svakom od 12 gradova (Bački Petrovac, Novi Sad, Kruševac, Trstenik, Raška, Gornji Milanovac, Vranje, Vučje, Pirot, Knjaževac, Niš, Bor i Pirot) je promovisana primarna selekcija otpada uz aktivno učešće građana/ki. Aktivnosti su bile usmerene pre svega na uspostavljanje održivih mehanizama za primarnu selekciju otpada na lokalnom nivou, kroz povezivanje reciklažnih kompanija i operatera (papir, PET, metal i elektronskog i električnog otpada) sa jedne strane, a sa druge strane, lokalnih ekoloških udruženja, lokalnih institucija i građana/ki. 

Krajem juna 2012. godine vožen je ekološki biciklistički karavan Oplaneti se!Recikliraj sa 14 biciklista i umetnicima Cirkusfere, koji je za 5 dana prešao je 400 km, obišao nekoliko gradova u Srbiji i podelio građanima 3.000 kesa za razvrstavanje otpada.

Održana su i dva Festivala Oplaneti se!Recikliraj u Beogradu i Novom Sadu, a biran je i najefektniji predmet od otpada u okviru akcije Oplaneti se! Oživi otpad.

Kampanja Oplaneti se! Recikliraj realizovala se kao deo ekoloških aktivnosti Zelene inicijative  usmerenih ka unapređenju primarne selekcije na lokalnom i nacionalnom  nivou i reformi prakse u upravljanju otpadom u Srbiji.


Otpad nije đubre – otpad je sirovina!

Svakoga dana građani Srbije bace 5.000 tona otpada na deponije. Skoro polovina tog otpada odlaže se na divlje deponije koje se nalaze uz vodotokove, gradske trgove i parkove za decu. U zemljama EU prosečno se reciklira 40 procenata otpadnog materijala godišnje, dok je u Srbiji procenat recikliranog materijala 4 puta manji. U Srbiji se godišnje na deponije baci oko 50 miliona evra u vidu sekundarnog otpada koji se može reciklirati.
 
Realizaciju kampanje obezbedio je Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i Mladim istraživačima Srbije, a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ambasade Kraljevine Holandije.
 

Oplaneti se! Recikliraj (2010)

 
 

Zelena lista Srbije i  Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) tokom 2010. godine nastavili su nacionalnu kampanju OPLANETI SE! RECIKLIRAJ u cilju rešavanja problema odlaganja otpada u Srbiji, kroz stvaranje uslova za selekciju i odvajanje otpada kao neophodnog uslova za proces reciklaže. U okviru kampanje je organizovano 12 lokalnih i jedna nacionalna akcija, kao i biciklistički ekološki karavan.

U okviru lokalnih akcija u 12 gradova građani/ke su imali priliku da učestvuju u više interaktivnih dešavanja koji su imale za cilj prikupljanje i selekciju različitih vrsta otpada. Na akcijama su se realizovale aktivnosti koje su usmerene na promociju reciklaže. Posebna atrakcija su bili roboti kontejneri koji imaju mogućnost da „govore“. Nakon ubacivanja otpada u robote oni „govore“ deci i građanima šta se dešava sa njihovom limenkom, starim novinama ili plastičnom bocom nakon reciklaže. 

Velika centralna akcija dogodila se 5. juna 2010. u Beogradu na Dan zaštite životne sredine. BCIF  i Zelena Lista Srbije su u saradnji sa Savezom izviđača Srbije obezbedili učešće preko 1000 mladih iz čitave Srbije. Akcija se realizovala na Kalemegdanu gde su aktivisti pozvali građane Beograda, pre svega mlade, da se kroz igru i druge kreativne načine priključe aktivnostima promocije selekcija otpada. 

Po završetku lokalnih akcija i centralne akcije, oko 30 aktivista Zelene liste Srbije krenulo je na promotivno-ekološki biciklistički karavan. Karavan je krenuo iz Vranja 25. juna, a nakon prolaska kroz 11 gradova završen je 7. jula u Beogradu. Biciklisti su prešli blizu 600 km za 12 dana, tokom kojih su prenosili ekološke poruke. 

Kampanja je sprovodena u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC),Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID)  i Telenor fondacijom. Medijski partner kampanje bila je Radio Televizija Srbije.


Oplaneti se! Uklonimo deponije (2009)

 
 

Zbog čega treba da se oplanetimo? Građanin/ka Srbije u proseku godišnje ostavi svom potomstvu 300kg kućnog otpada u trajno nasleđe. Skoro polovina tog otpada odlaže se na divlje deponije koje se nalaze uz vodotokove, gradske trgove i parkove za decu. Neadekvatno odlaganje otpada ima negativan uticaj na životnu sredinu: vazduh, podzemne i površinske vode, zemljište, što posredno dovodi do ugrožavanja biljnog i životinjskog sveta i ljudi. U zemljama EU prosečno se reciklira 40 procenta otpadnog materijala godišnje, dok je u Srbiji procenat recikliranog otpada skoro 4 puta manji. Otpad nije đubre, otpad je sirovina! Organizacije, članice ekološke mreže Zelena lista Srbije, udružile su se da bi pokrenule rešavanje problema divljih deponija u Srbiji.

Kampanjom Oplaneti se! Uklonimo deponijeZelena Lista Srbije ima za cilj da utiče na nadležne institucije, građana/ke, ekološke organizacije, predstavnike biznisa, medije i druge aktere u društvu da se u okviru svojih nadležnosti aktivnije uključe u rešavanje problema odlaganja otpada u Srbiji.

 
 

Zelena lista je tokom 2009. godine zajedno sa građanima/kama sprovela dvanaest akcija čišćenja deponija u 11 gradova u Srbiji (Valjevo, Gornji Milanovac , Trstenik, Kruševac, Raška, Knjaževac, Aleksinac, Niš, Vranje, Žagubica, Vučje), koje je festival EXIT podržao muzičkim dešavanjima. Za četiri meseca trajanja kampanje aktivisti Zelene liste su uspeli da u 11 gradova očiste puno divljih deponija i uklone preko 300 m3 otpada.

Jedna od akcija u okviru kampanje bila je i biciklistički ekološki karavan u dužini od 537 km, od Vranja do Novog Sada. Karavan je krenuo 23. juna iz Vranja, a završio se u Novom Sadu neposredno pre početka muzičkog festivala EXIT, 8. jula. U svakom od mesta kroz koje su prošli biciliklisti su ostaviti zeleni trag u vidu zasađenog drveća.

U partnerstvu sa EXIT-om, Zelena lista je tokom festivala (9-12. Jul 2009.) sprovela niz akcija na Petrovaradinskoj tvrđavi i EXIT kampu, sa ciljem da podstakne same posetioce na odgovoran odnos prema životnoj sredini.

Sprovođenje kampanje obezbedio je Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) u partnerstvu sa Institutom za odžive zajednice (ISC) uz finansijsku podršku USAID-a kroz program Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva. Kampanju je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja. Medijsku podršku obezbedio je RTV B92. Partneri na projektu su bili muzički festival EXIT i Društvo Srbije za odnose sa javnošću.

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator