Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Donacije

Trag fondacija :: Donacije za OCD :: Aktivne zajednice

Aktivne zajednice za poplavljena područja

Trag fondacija otvara konkurs za Aktivne zajednice za poplavljena područja, u okviru programa Aktivne zajednice, koji je usmeren isključivo na podršku lokalnim zajednicama ugroženim poplavama u prethodnom periodu.
 
Podrška je namenjena isključivo za projekte koji su usmereni na rešavanje problema od opšteg interesa zajednice koja je pogođena poplavama, uz korišćenje lokalnih resursa u izvođenju aktivnosti - znanja i veština ljudi, spremnost da se uloži rad, roba, ideje, dobra volja i sl. Program je geografski ograničen, u smislu da se odnosi isključivo na zajednice koje su ugrožene poplavama maja 2014. godine.
 
Zalaganjem Traga, 63 pojedinca i pojedinke, kao i organizacije civilnog društva (Građanske inicijative, Hartefakt fondacija, Pontis fondacija) i institucionalni donatori (Balkanski fond za demokratiju, Fond braće Rokfeler i Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Slovačke) donirali su sredstva za podršku zajednicama ugroženim poplavama. Prikupljenim sredstvima biće podržani projekti putem konkursa Aktivne zajednice za poplavljena područja, sa maksimalnim iznosom budžeta pojedninačnog projekta do 400.000,00 dinara.
 
Pozivamo sva udruženja građana, sportska udruženja, neformalne grupe i fondacije koje deluju u lokalnim zajednicama koje su ugrožene poplavama da se prijave sa nacrtima projekata namenjenim oporavku svojih zajednica, rešavanju konkretnih problema prouzrokovanih poplavama, podršci ugroženima, itd.
 
Rok za konkurisanje je 4. septembar 2014. godine do 17 časova. Nacrte projekata možete poslati na mejl prijave@tragfondacija.org
 
Formular za nacrt projekta možete preuzeti ovde.
 
Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti kancelariji Trag fondacije. - See more at: http://www.tragfondacija.org/pages/posts/otvroen-konkurs-za-aktivne-zajednice-za-poplavljena-podrucja-1575.php#sthash.9l4iIMnt.dpuf
> Poziv za prijavljivanje
> Formular za nacrt projekta - See more at: http://www.tragfondacija.org/pages/sr/donacije-za-ocd/javno-zastupanje.php#sthash.MQIYUwgU.dpuf
Program Aktivne zajednice za poplavljena područja deo je programa Aktivne zajednice, ali ovaj put usmeren isključivo na podršku lokalnim zajednicama ugroženim poplavama u prethodnom periodu.
 
Pozivamo sva udruženja građana, sportska udruženja, neformalne grupe i fondacije koje deluju u lokalnim zajednicama koje su ugrožene poplavama da se prijave sa nacrtima projekata namenjenim oporavku svojih zajednica, rešavanju konkretnih problema prouzrokovanih poplavama, podršci ugroženima, itd.
 
Cilj programa
 
Cilj programa Aktivne zajednice za poplavljena područja je podrška izgradnji kapaciteta lokanih organizacija civilnog društva da odgovore na potrebe zajednica koje su ugrožene poplavama u Srbiji.
 
Ko se može prijaviti
 
Na konkurs se mogu prijaviti udruženja građana, sportska udruženja, neformalne grupe i fondacije, čije je sedište u zajednici u kojoj se realizuje projekat. Na ovaj konkurs se mogu prijaviti i udruženja koja su već dva puta podržana u okviru programa Aktivne zajednice, kao i udruženja koja svojim kapacitetima prevazilaze ovaj program.
 
Udruženja smeštena van zajednice na koju se prijava odnosi, međunarodne organizacije, državne institucije, vladina tela i profitne inicijative ne odgovaraju uslovima ovog konkursa, te se ne mogu ni prijaviti.
 
Vrednost donacije
 
Maksimalan iznos budžeta je 400.000 dinara.
 
Kriterijumi za dobijanje donacije
 
Program je geografski ograničen, u smislu da se odnosi isključivo na zajednice koje su ugrožene poplavama iz maja 2014. godine. Potrebno je da organizacije (ili neformalne grupe) u nacrtu projekta što preciznije odgovore na pitanja o stepenu ugroženosti zajednice, potrebama stanovništva, dosadašnjoj podršci, zvaničnim informacijama o šteti i slično.
 
Rok za podnošenje prijava
 
Konkurs je zatvoren.
 
Oblast podrške:
 
Podrška je namenjena isključivo za projekte koji su usmereni na rešavanje problema od opšteg interesa zajednice koja je pogođena poplavama, a koji nije u nadležnosti države. Važno je da se u opisu problema dostave što precizniji podaci o problemu koji pogađa zajednicu, a direktno je rezultat poplava, broj članova/ca zajednice pogođen problemom, da li je obećana/dostavljena pomoć države za rešavanje tog problema i sl.
 
Projekti se mogu odnositi na kreiranje sadržaja koji doprinose oporavku šire zajednice ili posebno ugroženih grupa, kao i na podizanje kapaciteta i spremnosti
lokalne zajednice da odgovori na slične krizne situacije u budućnosti. Predložene aktivnosti mogu se odnositi na osnivanje i/ili osnaživanje centara u zajednici koji će prikupljati resurse i pomoć za ugrožene građane/ke, psihosocijalnu podršku za članove/ice zajednice, volontersku pomoć za građane/ke koji su višestruko ugroženi (stara lica, osobe sa invaliditetom, deca, samohrani roditelji..) i sl.
 
Podstiče se korišćenje lokalnih resursa u izvođenju projektnih aktivnosti-znanja i veštine ljudi, spremnost da se uloži rad, roba, ideje, dobra volja i sl.
 
Ograničenja
 
Kroz program se neće podržavati sledeće aktivnosti:
  • Obnova/rekonstrukcija institucija i privatnih domaćinstava
  • Humanitarna i jednokratna pomoć ugroženim pojedinicima i/ili domaćinstvima
  • Jednokratne usluge socijalne zaštite koje nemaju potencijal da ostave trajni resurs u zajednici
  • Infrastrukturni radovi u zajednici

 

 

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator