Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Donacije


Trag fondacija :: Donacije za OCD :: Javno zastupanje

Priče iz lokalnih zajednica

Dnevni boravak za mentalno nedovoljno razvijena lica u Brusu
Kako bi obezbedili finansijku održivost i kontinuiran rad dnevnog boravka, udruženje "Pčelica" je započelo sa inicijativom javnog zagovaranja koja se uspešno završila. Opština Brus je dodelila 1,200,000 dinara za finansiranje usluge dnevnog boravka u 2015. godini. Opština Brus je takođe započela sa kreiranjem Odluke o uslugama socijalne zaštite koja uključuje uslugu dnevnog boravka za mentalno nedovoljno razvijenu decu. Ovo je značajno postignuće pošto je početni cilj kampanje bio da usluga bude sastavni deo pomenute Odluke, a uspeli su da obezbede i finansijsku podršku za ovu uslugu. 


Detaljnije >>
Pilot projekat dnevnog boravka za stare osobe koje pate od demencije u Beogradu
Kao najveći i najnaseljeniji grad u Srbiji, Beograd je grad koji se suočava sa dubokim demografskim problemima  i različitostima. Preko 16% stanovništva čine stari preko 65 godina, a mnogi od njih žive u centralnim gradskim opštinama. Grad ima mehanizme podrške za stare. Postoje 23 kluba, ali su dostupna samo starima koji nemaju ozbiljnijih medicinskih problema i mogu samostalno da funkcionišu. Sa druge strane, procenjeno je da 10% populacije starijih od 65 godina pati od demencije, tako da postoji nedostatak podrške kroz socijalne usluge za stare koji se suočavaju sa ovom bolešću.


Detaljnije >>
Stvaranje preduslova za pružanje usluge stanovanja uz podršku u Subotici
"Hvala vam što se mi ukazali na to da sam zapravo razmazio svoje dete, tako da sad zna manje nego što je sposoban. Podstakli ste me da radim na nezavosnosti svog deteta, tako da može da bude spreman za život kad mene više ne bude bilo."Detaljnije >>
Održivo finansiranje usluge kućne brige i geronotološkog servisa u Malom Iđošu
Kako bi uticale na opštinu Mali Iđoš da obezbedi sigurno finansiranje usluge kućne nege i geronto servisa, članice Ženskog foruma Mali Iđoš  su započele javnu kampanju zagovaranja. Tokom kampanje su organizovale nekoliko sastanaka i okupljanja starih sa članovima opštine. Učestvovale su u gradskom festivalu (Dombofest), organizovale okrugle stolove i konferenciju, zabavne popodnevne programe za druženje korisnika i korisnica, kao i promociju Geronto usluge za stare u Malom Iđošu, uključujući i muzički i plesni program koji je izvelo Kulturno umetničko društvo Mali Iđoš zajedno sa učenicima osnovnih škola. Njihovi napori su urodili plodom.
 
Detaljnije >>
Obezbeđena kućna nega za stare u udaljenim selima u okolini Babušnice
Kako bi osiguralo i obezbedilo pomoć i podršku za svoje stare sugrađane i sugrađanke, udruženje Lužničke rukotvorine – Ženski etno centar je uspešno uticalo na opštinu Babušnica, koja je izdvojila 2,500,000.00 dinara iz lokalnog budžeta za pružanje usluge kućne nege za stare u udaljenim selima. Prethodnih godina ova usluga je bila dostupna samo starima koji žive u gradskim delovima opštine, dok stari iz udaljenih sela nisu imali pristup nikakvoj podršci ili usluzi.


Detaljnije >>
Dispanzer za žene Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ dobio hidraulični ginekološki sto i adaptiranu ambulantu
Ženama sa inviliditetom u Zrenjaninu omogućeni su redovni ginekološki pregledi, a time i zaštita reproduktivnog zdravlja, zahvaljujući nabavci hidrauličnog ginekološkog stola, adaptaciji ambulante i izgradnji rampe za prostup Dispanzeru za žene.Detaljnije >>
Trstenik dobio odluku o plaćanju odvoženja komunalnog otpada prema količini generisanog otpada
Odlukom o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene, građani i pravni subjekti u Trsteniku, moći će da plaćaju račun za odvoženje komunalnog otpada, zasnovan na obračunu količine generisanog otpada, umesto prema kvadratnom metru korisne površine objekta.

Detaljnije >>
Doneta odluka o izradi Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja žena u Pirotu
Odluka o izradi Lokalnog akcionog plana za period od 2014. do 2017. godine, doprineće unapređenju društvenog i ekonomskog položaja žena koje čine polovinu stanovništva u opštini Pirot.Detaljnije >>
Produžen rad seoske ambulante u Bogovođi kod Lajkovca
Seoska ambulanta u Bogovađi počela je da radi u produženom radnom vremenu, od 7.30 do 14.30 časova, i u tom vremenu azilantima i meštanima primarnu zdravstvenu zaštitu pružaju doktorka i medicinska sestra.
Detaljnije >>
Besplatna pravna pomoć za žrtve porodičnog nasilja u Opštini Priboj
Jednom nedeljno u trajanju od dva sata, žrtvama porodičnog nasilja i samohranim roditeljima u Opštini Priboj biće dostupni besplatni pravni saveti, pisanje zahteva, sastavljanje tužbi i davanje opštih informacija.
  Detaljnije >>
Servis personalnih asistenata za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu
Podrškom koju će im 10 personalnih asistenata pružati, osobe sa invaliditetom u Kragujevcu dobile su uslove za produktivan, kvalitetan i dostojanstven život.
Detaljnije >>
Redovni zdravstveni pregledi izdejstvovani budžetskim zastupanjem kod Opštine Majdanpek
Da bi svojim sugrađankama, a posebno ženama iz udaljenih seoskih sredina sa Opštine Majdanpek, omogućili redovnije zdravstvene preglede, članovi Udruženja “Resurs centar” iz Majdanpeka uspeli su da izdejstvuju da se u budžetu Opštine trajno obezbede sredstva za unapređenje zdravstvene zaštite žena i organizovano upućivanje žena na skrining i dijagnostičke preglede. Detaljnije >>
KXAM, Trstenik

Javnim zastupanjem do Romskog kulturnog centra u Trsteniku

Detaljnije >>
“Zeleni putokazi” za čistiju Rašku

"...Zahvaljujući pomoći i podršci BCIF-a, ISC-a i USAID-a, uspeli smo da pokrenemo lavinu i probudimo građane da se pokrenu i urade nešto za sebe"

Detaljnije >>
Romano alav, Kruševac

"Sticanje znanja na seminarima je veoma važno za našu organizaciju jer mi tim putem jačamo naše kapacitete..."

Detaljnije >>
Javno zastupanje

"Realizacijom projekta javnog zastupanja tokom prethodnih meseci doprineo je promeni mišljenja o položaju žena kod velikog broja stanovnika"

Detaljnije >>
Javno zastupanje

"Izvanredno organizovani seminari sa dobrim predavačima pomogli su nam da lako usvojimo znanja, metode i mogućnosti koje javno zastupanje pruža."

Detaljnije >>

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator