Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Donacije


Trag fondacija :: Donacije za OCD :: Nacionalni forum za zelene ideje

Nacionalni forum za zelene ideje

TRAG fondacija, Fond braće Rokfeler i Erste Banka
                                                                              
objavljuju
 
 
Konkurs za učešće na nacionalnom Forumu za zelene ideje
 
 
 
Generalni cilj programa Forum za zelene ideje jeste podsticanje udruženih građana da koriste uspešne poslovne prakse, upotrebljavaju tehnologije i znanja poslovnog sektora u rešavanju društvenih problema u okviru svojih zajednica, štiteći životnu sredinu u funkciji održivog razvoja.
 
U partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler i ERSTE Bankom, tražimo kreativne i inovativne ideje za organizovanje i zajedničko rešavanje društvenih problema, oslanjajući se na resurse iz zajednice, uz očuvanje životne sredine.
 
Usmerili smo se na formalno udružene građane i građanke, a ne na pojedinke i pojedince, jer verujemo da uzajamnost i međusobna podrška, kao osnovne vrednosti i principi solidarne ekonomije, moraju biti primenjeni i u nastajanju i načinu rada solidarnog preduzeća. Program je namenjen udruženjima građana, fondacijama, zadužbinama, zadrugama i privrednim društvima koji planiraju da postanu solidarni preduzetnici ili su u solidarnom preduzetništvu početnici, i koji eksploataciju resursa, upravljanje investicijama, tehnološki razvoj i institucionalne promene usklađuju sa budućim, a ne samo sa sadašnjim potrebama.

 
KO MOŽE DA KONKURIŠE

Za učešće u programu mogu se prijaviti pravna lica registrovana u Republici Srbiji — udruženja, fondacije, zadužbine, zadruge i privredna društva:

  • čiji su zakonski zastupnici domaća fizička ili pravna lica;
  • čiji su članovi/članice i/ili osnivači/osnivačice domaća i strana fizička i pravna lica;
  • koja planiraju da postanu solidarni preduzetnici ili su u solidarnom preduzetništvu početnici;
  • čiji godišnji profit ne prelazi 1.200.000,00 dinara.
 
KRITERIJUMI ZA ODABIR IDEJA

U ovom programu podržavamo održiv razvoj solidarnih preduzetnika u pripremi ili početnika. To znači da u prijavi želimo da vidimo plan rada i razvoja celokupnog solidarnog preduzeća. Tokom učešća u programu, u kasnijim fazama nakon prvog odabira i obaveznog treninga, korisnici će odlučivati u kom delu poslovanja bi upotrebili donaciju iz ovog programa.
 
Ideje će biti selektovane u skladu sa sledećim kriterijumima: 
opšti utisak, društvena misija, poslovna delatnost, odnos prema životnoj sredini i finansijska projekcija.

*Više informacija o kriterijumima ocenjivanja možete pronaći u Uputstvu za prijavljivanje.


 
ROK ZA KONKURISANJE
 
Konkurs je otvoren do 5. maja 2019. godine.
Konkurs je produžen do 12. maja 2019. godine!

 

PRIJAVA
 
Podnosioci projektnih ideja se na konkurs mogu prijaviti isključivo elektronskim putem, slanjem popunjenog Prijavnog formulara A i Budžeta A (u skladu sa uputstvom i instrukcijama) na prijavazeleneideje@tragfondacija.org.
 
Molimo vas da svu dokumentaciju pošaljete najkasnije do 12. maja 2019. godine, do 23 časa.
 
U nastavku možete preuzeti celokupnu konkursnu dokumentaciju: 

Prijavni formular A
Budžet A
Uputstvo za prijavljivanje
Prilog Definicije i pojašnjenje pojmova.


Osoblje Trag fondacije pruža podršku korisnicima u delu razjašnjavanja uslova i zahteva za prijavljivanje. Sva pitanja možete slati elektronskom poštom na adresu zeleneideje@tragfondacija.org, zaključno sa 25. aprilom 2019. godine
 
 
Svi prijavljeni za učešće u programu dobijaju informaciju o rezultatima prvog kruga odabira najkasnije do 20. maja 2019. godine.
 
Ukoliko ste odabrani za dalje učešće u programu, bićete obavezni  da učestvujete u treningu o solidarnom preduzetništvu  24, 25. i 26. maja u Beogradu. Takođe, dobijate priliku da od 27. maja do 5. juna prikupljate glasove građana i građanki iz vaše zajednice, koji će vam pomoći u drugom krugu odabira (glasovi se prikupljaju isključivo na fejsbuk stranicama koje su posebno otvorene za potrebe ideje kojom se prijavljujete na konkurs).
 
Nakon treninga, svi učesnici/ce popunjavaju obrasce Prijavni formular B i Budžet B. Popunjavanje aplikacionog paketa B obavezno je za učešće u narednim koracima programa.
 
U nastavku možete pronaći obrasce koji se koriste tokom učešća u programu:

Prijavni formular B (popunjava se nakon obaveznog treninga)
Budžet B (popunjava se nakon obaveznog treninga)
Model ugovora o donaciji
Obrazac periodičnog finansijskog izveštaja korisnika
Obrazac finalnog narativnog izveštaja korisnika
Obrazac finalnog finansijskog izveštaja korisnika
 
Učešće u programu podrazumeva obavezno učešće na nacionalnom Forumu za zelene ideje  — jednodnevnom događaju, koji će se održati u trećoj nedelji juna 2019. godine u Beogradu. Potvrdu datuma održavanja dobićete u pismu o prvom krugu odlučivanja, najkasnije do 20. maja 2019. godine.

Ukoliko dobijete donacije na nacionalnom Forumu, obavezni ste da učestvujete na regionalnom Forumu Fonda braće Rokfeler, koji se održava od 9. do 12. jula u Albaniji. 
 
 
PROCEDURA DONOŠENJA ODLUKA 
 
Donošenje odluka o tome koje ideje će biti podržane odvija se u dve faze:

  • Kancelarija i saradnici Trag fondacije će od svih podnetih prijava, a na osnovu kriterijuma navedenih u Pozivu, odabrati između 12 i 15 podnosilaca prijava koji će biti pozvani da predstave svoje projektne ideje na Nacionalnom forumu, jednodnevnom događaju koji će biti organizovan u trećoj nedelji juna u Beogradu.
  • U drugoj fazi, prethodno odabrani učesnici Foruma će svoje projekte ideje predstaviti pred Selekcionim odborom, sastavljenim od 5 članova/članica (predstavnici Trag fondacije, ERSTE Banke i tri nezavisna eksperta). Ukupno trajanje prezentacije sa vremenom za pitanja i odgovore je najviše 15 minuta. Selekcioni odbor će odabrati tri najbolje ideje koje će biti nagrađene novčanom nagradom u iznosu od 5.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti za realizaciju ideja u svojoj lokalnoj zajednici.
 
Fond za nagrade obezbedila je Trag fondacija, uz podršku Fonda braće Rokfeler (RBF).

Trag fondacija i ERSTE banka će dobitnicima nagrada obezbediti dodatnu podršku u vidu konsultacija, edukacija i razmene iskustava kako bi im pružili i dugoročnu podršku u realizaciji poslovnih ideja.
 
Pored nagrade na nacionalnom Forumu, sve tri nagrađene ideje učestvovaće na regionalnom Forumu Fonda braće Rokfeler (RBF), koji će ove godine biti organizovan od 9. do 12. jula u Albaniji, uz mogućnost da se takmiče za dodatnu nagradu od 10.000 američkih dolara.

 

 
 


  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator