Kontakt | E-biblioteka | Galerija

E-biblioteka

Trag fondacija :: E-biblioteka

E-biblioteka

Na ovoj stranici možete naći i korisne materijale, zakone, publikacije i istraživanja koja vam mogu pomoći u planiranju i sprovođenju aktivnosti i razvoju organizacije.

 

Publikacije, prezentacije i istraživanja


 
Filantropska agenda
   
Glavni nalazi istraživanja Srbija daruje neprofitnom sektoru 2018.
   
Main Findings of the Annual Report Serbia Gives to the Non-Profit Sector for 2018.
 
   

Western Balkans Public Opinion on Philanthropy

   
Za EU po meri građana neophodni su glasovi lokalnih zajednica
   
              Istraživanje o davanju za opšte dobro u Srbiji za 2016.
   
Brošura o davanju za opšte dobro u Srbiji za 2016.      
   
   Priručnik za primenu Standarda za prikupljanje sredstava      


Godišnji izveštaj o stanju filantropije u Srbiji za 2015. godinu_ISTRAŽIVANJE.pdf Detaljnije >>
Godišnji izveštaj o stanju filatropije u Srbiji za 2015. godinu_BROŠURA.pdf Detaljnije >>
Upoznajte SEKO

Saradnja civilnog društva i javnog sektora radi uspešnog korišćenja međunarodne razvojne pomoći Detaljnije >>
Uporedno istraživanje lokalnih pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji: konkurentnost i inovativnost civilnog sektora.pdf


Detaljnije >>
KorSP Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva.pdf

Bilten o socijalnom preduzetništvu, 5 broj
Detaljnije >>
KorSP Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva.pdf

Bilten o socijalnom preduzetništvu, 4 brojDetaljnije >>
KorSP Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva.pdf

Bilten o socijalnom preduzetništvu, 3 broj

Detaljnije >>
  Vodič za korporativnu filantropiju  “Dobro se dobrim vraća“.pdf Detaljnije >>
                            Poreske olakšice za davanja za opšte dobro.ppt
                            prezentacija

                            dr Dragan Golubović


Detaljnije >>
Detaljnije >>
 KorSP Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva.pdf

 Bilten o socijalnom preduzetništvu, 2 broj

Detaljnije >>
KorSP Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva.pdf

Bilten o socijalnom preduzetništvu, 1 broj Detaljnije >>

Bolje je u dvoje.pdf

Sada svi imaju makar jednog prijatelja više

Detaljnije >>

Preko zapošljavanja da inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji.pdf

Primeri dobre prakse u zapošljavanju osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji i Holandiji 

Detaljnije >>

Priručnik za pružaoce socijalnih usluga za osobe sa intelektualnim teškoćama u Srbiji.pdf

Primena iskustava iz Holandije
 

Detaljnije >>

Dugoročna nega u Holandiji, kapaciteti i usluge za mentalno nedovoljno razvijenu decu.ppt

Prezentacija Floris de Boer (direktorke dugoročne nege) za delegaciju iz Srbije 

Detaljnije >>

 

Holandska zdravstvena inspekcija (HZI).ppt
   
Kvalitet života: okvir kao polazna tačka našeg napretka.ppt
   
Vodič za odgovorno preduzetništvo.pdf
Ova brošura je izdata u okviru projekta Odgovorno poslovanje u malim i srednjim preduzećima koji finansira USAID kroz program Community Connections
 
   
Vodič za primenu Zakona o zadužbinama i fondacijama.pdf
   
Brošura VIRTUS 2012.pdf
   
Brošura VIRTUS 2011.pdf
   
Individualna filantropija u lokalnim zajednicama u Srbiji.pdf
   
Uloga lokalnih samouprava - Kratak pregled 1. nacionalnog izveštaja o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva.pdf
   

Prvi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji.pdf

(Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva / SIPRU)
 
Javno_mnjenje_o_individualnoj_filantropiji.ppt
Poznavanje i razumevanje ideje, slika filantropije, lična spremnost, motivacija, poverenje, efekti...
   
Poruke vremena prošlih.pdf
Istorija i tradicija filantropije u Srbiji u XIX i XX veku
   
Istraživanje o filantropiji.pdf
Filantropija u Srbiji i Crnoj Gori: Izveštaj za predstavnike nevladinog sektora
   
Pokrenimo zajednice 1.pdf
Priručnik za aktivno učešće u razvoju lokalnih zajednica
   
Pokrenimo zajednice 2.pdf
Priručnik sa primerima dobre prakse iz Centralne i Istočne Evrope
   
Pokrenimo zajednice 3.pdf
Priručnik sa primerima dobre prakse u građenju partnerstava i prikupljanju sredstava u lokalnim zajednicama Srbije i Crne Gore
   
Pokrenimo zajednice 4.pdf
Priručnik za javno zastupanje u lokalnim zajednicama
   
Pokrenimo zajednice 5.pdf
Priručnik za javno zastupanje u procesu decentralizacije
   
   
Korisni dokumenti o radu upravnih odbora
   
Uloga i odgovornosti Upravnog odbora i članstva.pdf

Politike koje UO odobrava.pdf

Upravljačka matrica.pdf

Rad Upravnog odbora.pdf

Odnos između Odbora i zaposlenih.pdf

Pitanja za samoevaluaciju UO.pdf

Razvijanje Upravnog odbora.pdf

Kako odabrati novu osobu za Upravni odbor.pdf

   
   
Zakoni
   

Zakon o zadužbinama i fondacijama.pdf

Obrazloženje Zakona o zadužbinama i fondacijama.pdf

Zakon o udruženjima.pdf

Zakon o volontiranju.pdf

Zakon o socijalnoj zaštiti.pdf

Zakon o lokalnoj samoupravi.pdf

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.pdf

Zakon o lokalnim izborima.pdf

Zakon o javnim preduzećima.pdf

Zakon o finansiranju lokalne samouprave.pdf

Zakon o glavnom gradu.pdf

Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi.pdf

Zakon o zaštiti životne sredine.pdf

Zakon o komunalnim delatnostima.pdf

   
   
 
   
   

 

 

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator