Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Javne politike

Trag fondacija :: Javne politike

Javne politike

Program Javnih politika Trag sprovodi sa ciljem da udruženi građani iz lokalnih zajednica imaju veći uticaj na kreiranje javnih politika u lokalnoj zajednici, u regionu i na  nacionalnom nivou.

Direktnim zastupanjem za podsticajniji zakonodavni i fiskalni okvir za lokalno davanje Trag  omogućuje veću podršku inicijativama građana u zajednicama. Podrškom učešću udruženih građana sa lokanog nivoa u donošenju i izmenama određenih politika obezbeđujemo bolji okvir za razvoj zajednica u relevantnim oblastima.

Aktivnosti u ovom programu podrazumevaju:

  1. direktno zastupanje za povoljniji zakonodavni i fiskalni okvir za lokalno davanje;
  2. podršku inicijativama udruženih građana za uticaj na politike koje se direktno odražavaju na život u zajednicama;
  3. podršku dijalogu i saradnji između primalaca donacija i ostalih aktera oko uticaja na politike koje se direktno odražavaju na život u zajednicama;
  4. podršku umrežavanju i stvaranju koalicija među primaocima donacija radi uticaja na politike koje su relevantne za život u zajednicama.

 

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator