Kontakt | E-biblioteka | Galerija

O nama


Trag fondacija :: O nama :: Misija i etika

Misija i etika

Misija

Misija Traga je da doprinese izgradnji aktivnih i otvorenih lokalnih zajednica obezbeđivanjem podrške inicijativama udruženih građana u tim zajednicama. Trag ovo čini pružanjem finansijske podrške, promovisanjem filantropije i pružanjem drugih potrebnih vrsta podrške.
 
Vizija Traga

Trag ima viziju Srbije kao pravednog i otvorenog društva, čiji građani aktivno i odgovorno pokreću inicijative za unapređenje svojih zajednica. Takvo društvo se zasniva na načelima poštovanja ljudskih prava, na toleranciji i solidarnosti. 
 
Etika

Naš etički kod se zasniva na našim vrednostima. Poštovanje zajednica sa kojima sarađujemo i odgovornost za odluke koje donosimo i njihove posledice se odražavaju u svim aspektima našeg rada. Stoga ulažemo napore da:

  • poštujemo lokalne zajednice, udruženja, organizacije i ljude sa kojima radimo i sarađujemo,
  • budemo nezavisni i otvoreni u svojim odlukama i uvek delujemo u skladu sa svojim vrednostima i ciljevima,
  • primaoce donacija tretiramo fer, odgovorno i sa poštovanjem,
  • poštujemo prava zaposlenih i saradnika,
  • izbegnemo moguće konflikte interesa, te da reagujemo ukoliko on postoji,
  • sa sredstvima koja su nam poverena postupamo sa odgovornošću, efektivno i efikasno i u skladu sa standardima koji su odgovarajući za neprofitni sektor,
  • budemo transparentni i vezi sa finansijskim poslovanjem, te objavljujemo izveštaje nezavisnih revizora


Ovde možete pročitati naš dokument TRAG politika konflikta interesa.pdf. Svi članovi/ce Upravnog odbora, Odbora za donacije, zaposleni i saradnici/e su obavezni da se pridržavaju odredaba ovog dokumenta.

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator