Kontakt | E-biblioteka | Galerija

O nama

Trag fondacija :: O nama :: Pregled donacija

Centrifuga

Centrifuga 2013.
 

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
„Mikro art"
Beograd
903.13
Edukacija mladih u mapiranju i zauzimanju napuštenih i nekorišćenih javnih prostora za umetničke intervencije, uz tri prostorne radionice u Kragujevcu, Šapcu i Somboru i konsultacije i podršku na terenu za sve zainteresovane grupe, koje imaju potrebu za prostorom ili ideju kako da se bolje iskoriste zapušteni prostori.
„Kulturna mreža Dunav"
Stara Pazova
2,991.58
Unapređenje kulturnog života i inicijativa za park kroz raznovrsne umetničke radionice i sadnju drveća, uz koordinaciju mladih i učešće građana svih uzrasta iz tri naselja Banovci-Dunav.
„Vido"
Kragujevac
1,754.59
Organizovanje večeri stendap komedije, uz pružanje šanse mladim neafirmisanim umetnicima ovog žanra da nastupaju. Zbog velikog interesovanja, kako učesnika amatera, tako i posetilaca, stendap večeri su nastavljene i po završetku projekta.
Neformalna grupa „Kombinart"
Šabac
1,315.94
Grupa je organizovala otvorenu galeriju na ulicama Šapca. U tu svrhu prethodno je raspisan konkurs na koji su mladi umetnici, iz ovog grada, poslali preko 400 radova, u formi fotografija svih vidova umetnosti. Najbolji rad je izložen na centralnom gradskom bilbordu, a ostalih 14 radova je izloženo tokom jeseni na dve otvorene izložbe na panoima širom grada. Urađena je i publikacija, a grupa je ovim načinom rada privukla veliku pažnju građana, te im je jedna mesna zajednica besplatno ponudila prostor za realizaciju aktivnosti.
Udruženje dečije i cerebralne paralize Užice 2,201.04
Oslikavanje murala na zidu Udruženja dečije i cerebralne paralize, uz prethodno organizovanje likovne radionice mladih iz Udruženja i srednje umetničke škole. Zahvaljujući doprinosu firmi koje su se odazvale akciji, Udruženje je uspelo da deo sredstava usmeri na oslikavanje unutrašnjih zidova svojih prostorija, u saradnji sa školom.
Neformalna grupa „Hcolibri"
Požega
2,824.89
U okviru projekta „Rockostrukcija" snimljen je dokumentarni film o istoriji roka u Požegi, i održani su i koncerti, nastup DJ-a i objavljen fanzin, kao podsticaj mladima da više slušaju ovu vrstu muzike. Autori svih sadržaja su bili mladi iz ovog grada.
Neformalna grupa „C6H6 kids"
Pančevo
2,631.89

Crtanje murala sa motivom koje su izabrale ostale organizacije iz Pančeva koje se bave mladima i radionica grafita. Sve vreme tokom crtanja murala u centru grada Pančeva, na istoj lokaciji su druge organizacije predstavile svoje programe i motivisale mlade da se društveno angažuju.
Asocijacija mladih
Kruševac
3,407.21

Izmeštanje kulturnih i umetničkih događaja u javne prostore Kruševca koji se nedovoljno koriste. Većina programa je trebalo da se održi u gradskom parku, ali je grupa dobila ponudu od Grada i Vojske Srbije da privremeno koristi dugo zaključani Dom vojske, gde je aktiviran nekorišćeni prostor različitim vrstama događaja. Grupa je dobila ponudu i od Okružnog zatvora da umetnost približi zatvorenicima preko izložbe i filmskih projekcija, a „otključavanje" grada se nastavlja i 2014. godine.
„Studio 5" Sombor 4,011.06
Oživljavanje javnog prostora „Sokak" kreativnim radom umetnika i galerijskim i muzičkim događajima i radionicama, u saradnji sa mladim umetnicima iz Sombora i uz pomoć likovnih umetnika iz Beograda u oslikavanju prostora, što ovom prostoru daje status neformalnog kulturnog centra.


Centrifuga 2012.
 

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Neformalna grupa „Trag na drumu”
Požega
3.290,28
Projekat je bio usmeren na popularizaciju književnosti (poezije) i muzike i aktivno uključivanje mladih u lokalnoj zajednici u procese stvaralaštva i prezentacije savremene umetnosti izvođenjem interaktivnih radionica kreativnog pisanja, prezentacijama savremene poezije na mladima blizak urban način u korelaciji sa rok i hip-hop muzikom, organizovanjem javnog časa čitanja poezije.
Udruženje „Svetionik”
Jagodina
2.588,73
Cilj projekta je bilo oživljavanje javnog prostora – šetalista u Jagodini brojnim kulturnim i umetničkim aktivnostima, koje su realizovali mladi i koje su pretvorile šetalište u „Bulevar umetnosti” (kao spoj tradicionalnih umetničkih vrednosti i moderne urbane kulture). Organizovane su večeri uličnih svirača, uličnih slikara, ulične fotografije, veče DJ-a i oslikavanja murala.
Ekološko društvo „Obruč”
Požarevac
1.717,19
Organizovan je festival koji je objedinio ekologiju, kulturu i sport na specifičan način. Aktivnosti na festivalu bile su foto i likovni konkurs na temu reciklaže i izložba, takmičenje u ekstremnim sportovima i prikupljanje reciklažne ambalaže sa nagradom za najuspešnijeg sakupljača.
Interetnička omladinska alijansa
Novi Pazar
1.725,82
Organizovani su „Dani kulture” u Staroj tvrđavi u Novom Pazaru. Cilj ovog višemesečnog projekta bio je da se oživi novopazarska kulturna scena, da se osnaže mladi da realizuju kulturne ideje i da postanu nosioci kulturnog života u ovoj zajednici. Još jedan cilj je bio da se mladi podstaknu da na kreativan način koriste prostor u Staroj tvrđavi, koji je renoviran nakon konkursa koji je sprovela Banca Intesa. Planirane aktivnosti bile su: radionica fotografije, predstava, svirka, izložba, aktivnost za najmlađe, čišćenje i uređenje prostora oko Stare tvrđave, projekcija filma, kao i štampanje prigodne publikacije.
Neformalna grupa arhitekata
Kragujevac
3.322,20
Cilj projekta bila je izrada urbanog mobilijara u atrijumu gimnazije, uz aktivno učešće mladih.
Organizacija za alternativnu kulturu „Transform”
Vršac
2.985,67
Cilj projekta je bilo stvaranje platforme koja će povezati mlade zainteresovane za stvaralaštvo, lokalne umetnike, ustanove kulture i šire građanstvo organizovanjem radionica u okviru kojih će mladi naučiti da se izražavaju koristeći različite kulturne sadržaje (kreativno pisanje, izrada stensila i dekorativna umetnost, izrada igračaka od papira...). Projekat je podrazumevao i organizaciju završne izložbe, multimedijalnih događaja, tribina i uličnih performansa, kojima bi se promovisale aktivnosti na projektu.
Neformalna grupa „C6H6 kids”
Pančevo
3.365,21
Iskusni mladi grafiteri organizovali su radionice na temu grafita i street art-a za svoje vršnjake. U gradu su naslikani grafiti sa ekološkim porukama, tj. porukama protiv zagađenja. Projekat je podrazumevao i organizaciju završne manifestacije.
 
„Mikro art”
Beograd
5.277,53
Cilj projekta bila je edukacija mladih u vezi sa mapiranjem i zauzimanjem napuštenih i nekorišćenih javnih prostora za umetničke intervencije.


Centrifuga 2011.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Neformalna grupa „Generator, Anomalija i Partija”
Požega
2.464,13
Cilj projekta je izmeštanje umetnosti u javni prostor postavkom prostornih i video instalacija, fotografija prikupljenih putem konkursa koje će formirati stopmotion instalacije i uramljivanje prizora i pojava u javnom prostoru.
Udruženje građana „Pozitivna omladina”
Kraljevo
1.480,27
Cilj projekta bilo je organizovanje žonglerske predstave u saradnji sa Cirkusferom i uz učešće mladih iz Kraljeva, kojoj bi prethodila žonglerska radionica. U okviru projekta održani su i projekcija filma i festival lokalnih rok bendova.
Neformalna grupa „Urban youth”
Novi Pazar
1.965,68
Cilj projekta je organizovanje konkursa kratkog filma snimljenog fotoaparatom ili mobilnim telefonom na temu interkulturalnosti. Konkurs je praćen održavanjem tribine i projekcijama filmova.
Kulturni Centar „LIFT”
Čačak
3.865,66
Cilj projekta bilo je organizovanje pesničkih radionica za mlade nakon kojih bi usledilo sparivanje najuspešnijih pesnika sa mladim umetnicima drugih medija. Inspirisani poezijom umetnici su kreirali svoje delo. U okviru projekta bili su organizovani i prvo „Pesničenje” u Čačku, kao i koncerti kantautora.
Udruženje građana „Vido”
Kragujevac
3.492,85
Cilj projekta bilo je organizovanje multimedijalnog događaja „Mediokratija”, koji se sastojao iz predavanja zasnovanih na medijskoj arheologiji i analizi uticaja medija sa fokusom na 90-im godinama u Srbiji. Događaj je bio propraćen odgovarajućim muzičkim programom, tj. nastupom lokalnih bendova, DJ-eva, ali i drugih, gostujućih muzičara.
Udruženje građana „Eko glas”
Jagodina
3.987,27
„Eko Glas” je u saradnji sa drugim organizacijama iz Jagodine, realizovao omladinski festival „Naša vizija urbane budućnosti”. Svaka aktivnost u sklopu festivala organizovana je na javnom prostoru u formi performansa. Svakog vikenda je bila predstavljena druga festivalska kategorija (umetničko crtanje grafita, umetničko slikanje, muzička interpretacija, hip-hop, umetnička fotografija).
Udruženje građana „Stepenice”
Šabac
3.702,32
Cilj projekta je izrada vizuelnih instalacija, oslikavanje murala i grafita, kao i organizovanje serije predavanja na temu „Kultura sećanja: 
Grad u 20 slika”.
Neformalna grupa „Kulturna mreža Dunav”
Novi Banovci
3.671,72
Projekat je imao za cilj organizovanje dana kulture u Banovcima, koji su obuhvatali radionice savremenog plesa, radionice montaže zvuka i slike, 
likovne i ekološke radionice za mlade, kao i radionice izrade koplja i replika keramike. Rezultati radionica su prikazani na izložbi u lokalnom kulturnom centru.


Centrifuga 2010.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Kikindska inicijativa mladih
Kikinda
3.334,70
Pokretanje pozorišnog festivala na kojem je korišćena forma forum teatra, sa radionicama za mlade.
Sportsko društvo za decu i omladinu sa posebnim potrebama "Palestra"
Kruševac
3.090,44
Mjuzikl pod nazivom „Zemlja čuda" - zajednički projekat mladih iz redovne populacije i mladih sa invaliditetom uz pomoć poznatih kruševačkih glumaca i saradnju sa njima.
Kulturni centar -Lift"
Čačak
3.181,07
Pokretanje jednodnevnog festivala radi aktiviranja mladih preko niza konkursa na koji radove šalju amateri koji se kulturnim stvaralaštvom bave iz hobija, kao i školovani umetnici.
Neformalna grupa ..Planet film"
Požega
3.205,05
Kroz formu ,,VJ-inga", kao savremenog načina komunikacije, i promovisanja ideja usmerenih ka mladima, grupa nastoji da skrene pažnju na probleme sve većeg prodora nekvalitetnih programa i sadržaja u medijima u Požegi.
Centar kreativnih ideja Creativia
Kikinda
3.536,66
Ideja projekta je podsticanje rada alternativnih umetnika muralista, mladih fotografa, dizajnera i drugih umetnika čija umetnost nije našla mesto u gradu, a koji preko ovog projekta dobijaju šansu da zajednici prikažu svoju umetnost iscrtavanjem murala na zidovima širom grada, javnim izložbama stikera, nalepnica, fotografija, kreativnih radionica, a sve to uz saglasnost lokalne samouprave.
Osnaživački centar 24
Požarevac
3.274,30
Manifestacija „Dani umetnosti - Dani tolerancije" omogućava mladima da sopstvenim umetničkim izrazom doprinesu stvaranju tolerantnog i senzitivnog okruženja za razlike koje postoje medu njima. Zasnovano na metodologijama „Teatra potlačenih' i „Žive biblioteke", razvija se tehnika nenasilne komunikacije posredstvom umetnosti i nenasilnog prevazilaženja problema preko suočavanja sa stereotipima i predrasudama na kreativan način.
Neformalna grupa „Crna Mrlja"
Valjevo
1.922,10
Kreiranjem zidnog stripa (murala), koji će na prenosivim tablama biti postavljen na fasadu Centa za kulturu Valjevo, pravi se iskorak u oblasti devete umetnosti, jer je reč o ideji koja je do sada malo praktikovana. Pored murala, planirana je i organizacija koncerta demo bendova, izložba crteža, stripa i ilustracija mladih autora iz Valjeva, kao i projekcija video materijala vezanih za strip, crtani film i muralno slikarstvo.


Centrifuga 2009.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
“Kroz prozor fabrika”
Zrenjanin
3,223.77
Organizacija predstave na temu stariih vrmenena i iskustva starijih, koja uključuje mlade i pokreće ih na aktivizam u svojoj zajednici.
“Eko glas” Jagodina
Jagodina
3,761.06
Organizacija performansa uključuje mlade, i koja je kreirana za mladu populaciju. Tema projekta je borba protiv droge kroz kreativnu formu.
Neformalna grupa mladih “Spring time”
Kruševac
3,689.07
Organizacija hip hop festival koji će uključiti poznate muzičare kao i decu sa daunovim sindromom.
Klub “Sedam”
Inđija
3,610.80
Okupljanje i afirmacija mladih stvaralaca koji kombinovanjem više specifičnih formi umetničkog izraza stvaraju originalne književne, likovne, scenske i muzičke tvorevine koje mogu da pobude pažnju omladine.
“Dobri ljudi”
Valjevo
3,734.20
Unapređenje kulturnih sadržaja za mlade, uspostavljanje saradnjei kulturnog aktivizma mladih stvaralaca i senzibilizacija javnosti na probleme i potrebe mladih ljudi u lokalnoj zajednici uključujući i marginalizovane grupe.
Neformalna grupa “Creativia”
Kikinda
2,855.72
Realizacija muzičkog festival sa izvođačima različitih muzičkih pravaca u cilju na mlade da uzmu aktivno učešće u kreiranju kulturne scene grada.
“Šekspirova deca”
Užice
3,619.75
Organizacija “Male škole dokumentaronog filma” i nakon toga mini omladinskog filmskog festivala.
Neformalna grupa “Firma”
Novi Pazar
1,826.80
Organizacija fesitvala rok i hip hop muzike u cilju pormovisanja novih neafirmisanih bendova.

 

Centrifuga 2008.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Neformalna grupa Džamks
Subotica
2.156,81
Organizovanje niza manifestacija (koncerti i edukativni dani) u cilju promovisanja romske kulture.
Šekspirova deca
Užice
2.557,67
Pokretanje prve omladinske radio emisije za mlade u Užicu uz organizovanje letnje škole novinarstva.
Inicijativa mladih Srema
Sremska Mitrovica
4.089,62
Organizovanje niza kulturnih aktivnosti za mlade u okviru letnje manifestacije na Savi.
Udruženje za inkluzijuosoba sa invaliditetom
Temerin
3.851,32
Festival omladinskog likovnog i pozorišnog stvaralaštva za mlade sa invaliditetom i bez njega.
Neformalna grupa Change the future
Kraljevo
4.130,75
Afirmacija mladih umetnika kroz festival muzike, koji je obuhvatio muzičke pravce od klasične muzike do džeza.
Multimedijalni klub Izgradnja
Užice
3.520,81
Organizacija kreativnih radionica za mlade (poezija, strip, muzika i izrada publikacije za predstavljanje stvaralaštva mladih.
Kreativna grupa Dečja zemlja
Smederevo
3.746,02
Multimedijalna izložba fotografija koje su napravili slepi i slabovidi mladih uz pomoć svojih vršnjaka koji vide.
Pogon
Sombor
1.927,00
Druga rata donacije iz 2007. godine.

 

Centrifuga 2007.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Neformalna grupa Sopče
Kragujevac
3.146,04
Organizacija trodnevnog maratona u tri medija - pozorišnom, filmskom i radiofonijskom.
Neformalna grupa Undergrad
Užice
3.575,87
Pokretanje festivala videa i alternativnog filma Izgradnja na kome će se prikazivati filmovi mladih autora nastali na radionicama u okviru projekta.
Pogon
Sombor
1.942,00
Organizacija niza aktivnosti: foto-video radionice, strip radionice, projekcija filmova i video-radova, izložbe i prezentacije umetničkih grupa u cilju oživljavanja alternativnog omladinskog prostora Subhaus.
Rafinerija
Vršac
4.142,15
Predstavljanje kulturnog stvaralaštva mladih umetnika iz oblasti književnosti, likovne umetnosti, digitalne fotografije i muzike putem radionica, izložbi i prezentacija.
Neformalna grupa A86+
Pančevo
2.278,81
Organizacija festivala amaterskog filma mladih sa ciljem da postane redovna
gradska godišnja manifestacija podržana od lokalnih vlasti i institucija.

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator