Kontakt | E-biblioteka | Galerija

O nama

Trag fondacija :: O nama :: Pregled donacija

Inicijativa za reformu socijalne zaštite

Inicijativa za reformu socijalne zaštite 2014.Organizacija

Mesto

Iznos (RSD)
Udruženje Roma Novi Bečej Novi Bečej 945.072,80
Zagovaranje za donošenje odluke o pružanju usluge SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina na nivou Opštine Novi Bečej.
Lokalna građanska inicijativa LOGIN Arilje 827.698,13
Zagovaranje za donošenje Odluke Opštinskog veća o pristupanju izradi lokalne Strategije socijalne zaštite stanovništva opštine Arilje do 31. decembra 2014. godine.
Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica opštine Brus Brus 886.005,75
Zagovaranje da se, do kraja 2014. godine, donese Odluka Skupštine Opštine Brus o uspostavljanju usluge dnevnog boravka u 2015. godini, što će učiniti uslugu održivom.
Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama "ZaJedno" grada Subotice Subotica 905.835,40
Zagovaranje da se do kraja 2014. godine donese Odluka Skupštine Grada Subotica kojom bi se obezbedili stambena jedinica za uspostavljanje usluge stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom i 300.000 dinara za obuku službe za stanovanje uz podršku.
Društvo za cerebralnu paralizu, dečiju paralizu i plegije opštine Požega Požega 1.012.578,00
Zagovaranje za donošenje Odluke Skupštine Opštine Požega o izdvajanju 2.300.000,00 dinara iz budžeta za 5 personalnih asistenata, u roku od 10 meseci.
Udruženje građana "LUŽNIČKE RUKOTVORINE - Ž.E.C. (Ženski etno-centar)" Gorčinci, Babušnica 927.099,54
Zagovaranje da se, do kraja 2014. godine, donese Odluka Skupštine Opštine Babušnica o izdvajanju 2.000.000,00 RSD iz budžeta Opštine, u okviru funkcije 090, za finansiranje proširenja usluge pomoći u kući i njeno pružanje starima koji žive u najzabačenijim selima Opštine.
Udruženje građana "Novi dan" Beograd 816.812,92
Zagovaranje za izmenu i dopunu Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite Grada Beograda uvođenjem usluge pomoći u kući za decu sa smetnjama u razvoju, koja je definisana Pravilnikom o minimalnim standardima usluga socijalne zaštite.
Udruženje građana "Snaga prijateljstva"- Amity Beograd 835.376,85
Zagovaranje da se, do kraja 2014. godine, izmeni i dopuni Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite, koju je donela Skupština grada Beograda, uvođenjem usluge dnevnog centra za osobe starije od 65 godina sa demencijom.
Jelek Beograd 867.745,59
Zagovaranje za donošenje Odluke predsednika Opštine Grocka (Opštinsko veće) o izradi Strateškog plana razvoja socijalne zaštite za period 2015–2018. godine na nivou opštine Grocka
Forum žena Mali Iđoš Mali Iđoš 991.482,63
Zagovaranje za donošenje Odluke Skupštine Opštine Mali Iđoš da sredstva koja su u Odluci o budžetu za 2014. godinu opredeljena za pružanje pomoći starim domaćinstvima u potpunosti budu namenjena finansiranju usluge kućne nege i pomoći u kući i usluge seoskih domaćina u opštini Mali Iđoš, i Odluke o finansiranju usluge kućne nege i pomoći za 2015. godinu kao posebne budžetske stavke.
Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) Zrenjanin 793.186,10
Zagovaranje za donošenje Odluke Skupštine Grada Zrenjanina o opredeljivanju sredstava u budžetu za 2015. godinu, u iznosu od 4.000.000,00 dinara, za pružanje usluge ličnog pratioca deteta.
 

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator