Kontakt | E-biblioteka | Galerija

O nama

Trag fondacija :: O nama :: Pregled donacija

Za održive i konkurentne socijalne usluge

Za održive i konkurentne socijalne usluge 2014.


Organizacija

Mesto

Iznos (RSD)
Udruženje "Duga" * Šabac 1.143.728,10
Obezbeđivanje održivosti i unapređenje zdravstveno-socijalnih usluga jačanjem kapaciteta organizacije kroz razvijanje preduzetničkih aktivnosti, tj. izgradnju hostela.
Udruženje za pomoć osobama ometenim u razvoju "Naša kuća" * Beograd 2.287.456,20
Podizanje kapaciteta „Naše kuće” za unapređivanje/proširivanje ekonomski održivih i konkurentnih socijalnih usluga kroz rekonstrukciju prostora i opremanja kuhinje. Servisi koji se sprovode: 1. „Kuhinja na točkovima” – dostava obroka starim, bolesnim i licima u stanju socijalne potrebe (usluga pomoći u kući); 2. radno angažovanje OSI na pripremi, pakovanju, raznošenju i prodaji obroka u okviru „Kuhinje na točkovima” (usluga obuke za samostalni život).
Atina * Beograd 2.145.409,85
„Sveobuhvatno socijalno uključivanje žrtava trgovine ljudima”, kao cilj istoimenog projekta, kroz pružanje različitih tipova usluga i vidova pomoći i podrške.
Na pola puta * Pančevo 820.990,98
Unapređenje kvaliteta usluge stanovanja uz podršku kroz organizovanje licenciranih obuka za saradnike koji učestvuju u pružanju usluge, a koje su, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, neophodne za dobijanje licence za rad, a samim tim i za dobijanje akreditacije za pružanje usluge. Pored toga, unapređenje kvaliteta usluge predviđeno je i funkcionalnijim opremanjem prostora u kojem se usluga sprovodi.
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava  sloboda * Novi Pazar 337.365,80
Povećanje socijalne uključenosti dugoročno nezaposlenih žena i njihovih porodica kroz izgradnju njihovih veština, znanja i samopouzdanja u profesiji ručne izrade tkanina od vune, kroz kreiranje nove poslovne okoline i modela za ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa zasnovanog na socijalnom preduzetništvu.

* Druga rata donacije odobrene u 2013. godini.

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator